Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

Erratum (30 januari 2023)

In de samenvatting is een tussenkopje in lijn gebracht met de conclusies van het onderzoek. De inhoud en conclusies van het rapport zijn niet aangepast.

Het vierde tussenkopje in de samenvatting is aangepast van ‘Gedupeerdheid verhoogt de kans op kinderbeschermingsmaatregelen niet’ naar ‘Geen bewijs gevonden dat dupering gemiddeld genomen heeft geleid tot meer kinderbeschermingsmaatregelen’.