Jeugdbescherming en de toeslagenaffaire

Bijlage 1. Samenstelling Begeleidingscommissie

Prof. dr. Casper Albers, Rijksuniversiteit Groningen
Mr. dr. Alexander Hoogenboom, College voor de Rechten van de Mens/ Maastricht University
Prof. dr. Tobias Klein, Tilburg University
Prof. dr. Frank Pijpers, Centraal Bureau voor de Statistiek/Universiteit van Amsterdam
Afdeling methodologie, Centraal Bureau voor de Statistiek