Beroepenclassificatie (ISCO en SBC)

Het CBS gebruikt verschillende beroepenclassificaties in statistieken over de arbeidsmarkt om beroepen te kunnen indelen naar niveau en richting.

Beroepenclassificaties: actueel

Vanaf verslagjaar 2013 gebruikt het CBS alleen nog de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008) en de hiervan afgeleide Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014) in statistieken over de arbeidsmarkt. De ISCO is de internationale beroepenclassificatie van de International Labour Organisation (ILO).

Codelijsten en beroepenindex ISCO 2008 (XLS: 0,8 MB)
Methodologische toelichting ISCO 2008 (Engels)
Codelijsten BRC 2014 (XLS: 0,1 MB)
Methodologische toelichting BRC 2014 (pdf: 1.0 Mb)
Coding system of occupations (pdf: 1.4 Mb)

Beroepenclassificaties: niet meer in gebruik

De nationale standaard beroepenclassificaties die het CBS heeft ontwikkeld worden op dit moment niet gebruikt en ook niet meer geactualiseerd. Dit zijn de Beroepenclassificatie 1984 (BC 84), de nationale Standaard Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992) en de SBC 2010.

Codelijsten beroepenclassificatie 1984 (TXT:61 KB)
Codelijsten van de SBC92 variabelen (XLS: 0,5 MB)
Methodologische verantwoording van de SBC-92 (PDF: 0,4 MB)
SBC 1992-applicatie downloaden en installeren
SBC 2010-applicatie downloaden en installeren

Schakelschema’s

Schakelschema ISCO2008 – BRC 2014 (XLS: 0,1 Mb)
Schakelschema n:m SBC92 – ISCO2008 (XLS: 0,2 MB)
Schakelschema 1:n SBC92 – ISCO2008 gebaseerd op zwaartepunten (XLS: 81 kB)
Globale schakeling SBC92 - SBC2010 (XLS: 31 kB)
Schakelschema SBC92 - ISCO88 (XLS: 101 kB)
Schakeling BC84 – ISCO68-88-08