Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018

Literatuurlijst

Bogaart, P. W., L. Hein, D.-J. van der Hoek, R. de Jong, L. de Jongh, B. de Knegt, R. Koopman, M. Lof, T. de Nijs, M. Paulin. S. Schenau, J. van Bodegraven (2021). Een natuurlijk verbond; Natuurlijk Kapitaal als verbindend principe voor maatschappelijke uitdagingen. Geaccepteerd voor publicatie in Landschap.

CBS en WUR (2017), The SEEA EEA carbon account for the Netherlands. Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen University & Research, Den Haag/Wageningen.

IPO en LNV (2020), Zesde voortgangsrapportage Natuur, Den Haag.

Koetse, M., G. Renes, A. Ruijs en A. de Zeeuw (2017), Relatieve prijsstijging voor natuur en ecosysteemdiensten in de MKBA. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Provincie Utrecht (2021). Omgevingsvisie provincie Utrecht 10 maart 2021.

Tol-Leender, D. van, M. Knotters., W. de Groot, P. Gerritsen, A. Reijneveld, F. van Egmond, H. Wösten en P. Kuikman (2019), Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018) : CC-NL, Wageningen Environmental Research rapport 2974, Wageningen.

UNSD (2021). System of Environmental-Economic Accounting—Ecosystem Accounting: Final draft, prepared by the Committee of Experts on Environmental-Economic Accounting for the fifty-second session of the Statistical Commission.