Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018

Bijlage 2 Lijst met ecosysteemdiensten

Bijlage 2 presenteert een lijst van de ecosysteemdiensten meegenomen in deze publicatie. Drie ecosysteemdiensten zijn producerende diensten, zeven ecosysteemdiensten zijn regulerende diensten en drie ecosysteemdiensten zijn culturele diensten.

Producerende ecosysteemdiensten:

1. Voedselgewassen:

 • Fysieke berekening (kton): akkerbouw, tuinbouw, sierteelt
 • Monetaire berekening: akkerbouw, tuinbouw (incl. sierteelt)

2. Veevoedergewassen:

 • Fysieke berekening (kton): gras en mais
 • Monetaire berekening: gras en mais

3. Houtproductie:

 • Fysieke berekening (1 000 m3)
 • Monetaire berekening

Regulerende ecosysteemdiensten:

4. Waterzuivering:

 • Fysieke berekening (mln m3)
 • Monetaire berekening

5. Luchtfiltratie:

 • Fysieke berekening (ton PM2.5)
 • Monetaire berekening

6. Klimaatregulatie (wereldwijd)

 • Fysieke berekening (kton C)
 • Monetaire berekening

7. Bestuiving

 • Fysieke berekening (kton)
 • Monetaire berekening

8. Regenwater regulatie

 • Fysieke berekening (mln liter in 1 uur)
 • Geen monetaire berekening

9. Kustbescherming

 • Fysieke berekening (ha)
 • Monetaire berekening

10. Lokale klimaatregulatie

 • Fysieke berekening (reductie in °C)
 • Geen monetaire berekening

Culturele ecosysteemdiensten:

11. Natuurrecreatie

 • Fysieke berekening (mln km): wandelen
 • Monetaire berekening: wandelen, fietsen, watersport, recreatieve buitensport, overige natuurrecreatie

12. Natuurtoerisme

 • Fysieke berekening (1000 overnachtingen): actief, strand, watersport
 • Monetaire berekening: actief, strand, watersport

13. Groene leefbaarheid

 • Geen fysieke berekening
 • Monetaire berekening