Auteur: Annemieke Vermeulen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

Over deze publicatie

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2019, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van een zorginstelling met de grenswaarden van deze decielen, kan de financiële positie van deze instelling worden bekeken.