Zoekresultaten

74 resultaten voor keyword:zorginstellingen
74 resultaten voor keyword:zorginstellingen

Pagina 1 van 3

Sterfte naar plaats van overlijden

Niet-acute sterfte naar Palliatieve Zorgnetwerken, 2015-2016

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1993-2017

Ontwikkeling van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen tussen 1993 en 2017.

Artikelen

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1994-2018

Ontwikkeling van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen tussen 1994 en 2018.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2012 ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de...

Artikelen

Ontwikkelingen rente AWBZ Zorginstellingen 1990-2014

Ontwikkeling van de rentelasten van AWBZ zorginstellingen tussen 1990 en 2014

Publicaties

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020

Beschrijving van de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen.

Publicaties

Nog 1 miljoen alleenwonenden erbij

In 2050 zal Nederland 3,6 miljoen eenpersoonshuishoudens tellen. Dat zijn er 1 miljoen meer dan nu.

Artikelen

Detail financieel kengetal EBT zorginstellingen 2018

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van het resultaat gewone bedrijfsvoering (EBT) van zorginstellingen over het jaar 2018.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021.

Cijfers

Voorlopige financiële kengetallen 2016

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen en aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2018

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2018.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2017.

Cijfers

Ontwikkelingen rente WLZ Zorginstellingen 1991-2015

Ontwikkeling van de rentelasten van WLZ zorginstellingen tussen 1991 en 2015

Artikelen

Studenten en personen in zorginstellingen, 2015

Maatwerktabellenset met cijfers over het aantal studenten en personen in zorgstellingen per gemeente in 2015.

Cijfers

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2021 wordt de...

Publicaties

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2019 wordt de...

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2013

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2013 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de...

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2016

Financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2016

Artikelen

Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Cijfers
Artikelen

Zorginstellingen met duizend of meer banen werknemers, 2018

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over het jaar 2018 van zorginstellingen met duizend of meer banen werknemers en van zorginstellingen met minder dan duizend banen werknemers.

Cijfers

Minder verliesgevende zorginstellingen in 2017

Bij zorginstellingen in de vier grootste zorgsectoren nam in 2017 het resultaat voor belastingen toe. Daarbij daalde het percentage verliesgevende instellingen.

Artikelen