Auteur: Annemieke Vermeulen
Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

7. Tabellenbijlage

De tabellenbijlage is als Excel bestand te vinden op de doorverwijs-pagina van deze publicatie en bevat onderstaande tabellen.

7.1 Tabellen bij hoofdstuk 3

Tabel 7.1.1 Grenswaarden resultaten voor de Totale zorg en de Cure-sector, 2019*

Tabel 7.1.2 Grenswaarden resultaten voor de Care-sector, 2019*

Tabel 7.1.3 Grenswaarden rendement voor de Totale zorg en de Cure-sector, 2019*

Tabel 7.1.4 Grenswaarden rendement voor de Care-sector, 2019*

Tabel 7.1.5 Grenswaarden ratio’s voor de Totale zorg en de Cure-sector, 2019*

Tabel 7.1.6 Grenswaarden ratio’s voor de Care-sector, 2019*

7.2 Tabellen bij hoofdstuk 4

Tabel 7.2.1 Grenswaarden resultaat gewone bedrijfsvoering (EBT) voor de Totale zorg en de Cure-sector, 2015-2019*

Tabel 7.2.2 Grenswaarden resultaat gewone bedrijfsvoering (EBT) voor de Care-sector, 2015-2019*

Tabel 7.2.3 Grenswaarden weerstandsvermogen voor de Totale zorg en de Cure-sector, 2015-2019*

Tabel 7.2.4 Grenswaarden weerstandsvermogen voor de Care-sector, 2015-2019*

Tabel 7.2.5 Grenswaarden solvabiliteit  voor de Totale zorg en de Cure-sector, 2015-2019*

Tabel 7.2.6 Grenswaarden solvabiliteit voor de Care-sector, 2015-2019*

Tabel 7.2.7 Grenswaarden current ratio  voor de Totale zorg en de Cure-sector, 2015-2019*

Tabel 7.2.8 Grenswaarden current ratio voor de Care-sector, 2015-2019*

Tabel 7.2.9 Grenswaarden omloopsnelheid kapitaal voor de Totale zorg en de Cure-sector, 2015-2019*

Tabel 7.2.10 Grenswaarden omloopsnelheid kapitaal voor de Care-sector, 2015-2019*

7.3 Tabellen bij hoofdstuk 5

Tabel 7.3.1 Grenswaarden bedrijfskosten per arbeidsjaar voor de Care-sector, 2015-2019*

Tabel 7.3.2 Grenswaarden arbeidskosten per arbeidsjaar voor de Care-sector, 2015-2019*

Tabel 7.3.3 Grenswaarden overige bedrijfskosten per arbeidsjaar voor de Care-sector, 2015-2019*

Tabel 7.3.4 Grenswaarden onderhoud- en energiekosten per arbeidsjaar voor de Care-sector, 2015-2019*

Tabel 7.3.5 Kerncijfers zorginstellingen in de Care-sector, 2015-2019*