Auteur: Annemieke Vermeulen
Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

5. Bedrijfskosten en personeelsomvang van care-instellingen

In dit hoofdstuk worden de kosten van care-instellingen over de periode 2015–2019 gerelateerd aan de personeelsformatie. In tabel 7.3.5 van de tabellenbijlage staat een compleet beeld met kernvariabelen uit de care-sector.

5.1 Bedrijfskosten per arbeidsjaar

In tabel 7.3.1 van de tabellenbijlage is de verdeling gegeven van de totale bedrijfskosten per arbeidsjaar per verslagjaar in decielen. Voor de vergelijkbaarheid zijn de bedragen gecorrigeerd voor inflatie naar het prijspeil van 2019. In de opvolgende tabellen zijn de bedrijfskosten nader gespecificeerd. In tabel 7.3.2 van de tabellenbijlage zijn de arbeidskosten per arbeidsjaar weergegeven, in tabel 7.3.3 van de tabellenbijlage de overige bedrijfskosten en in tabel 7.3.4 van de tabellenbijlage de onderhouds- en energiekosten. Figuur 5.1.1 laat zien dat de hoogste mediane bedrijfskosten per arbeidsjaar, op prijspeil 2019, zichtbaar zijn bij de GGZ en de laagste waarden bij de thuiszorginstellingen.

5.1.1 Ontwikkeling van de mediane bedrijfskosten per arbeidsjaar per sector, 2015-2019
 2015 (%)2016 (%)2017 (%)2018 (%)2019 (%)
Totaal Care (incl. GGZ-Zvw)82,583,283,082,282,5
Geestelijke gezondheidszorg91,292,494,093,892,0
Gehandicapten zorg84,385,284,784,085,9
Verpleging en verzorging79,682,182,480,880,3
Thuiszorg65,869,569,470,469,2

De spreiding van de bedrijfskosten per arbeidsjaar binnen de sectoren is het grootst bij thuiszorginstellingen. Bij de thuiszorginstellingen heeft 10 procent minder dan 44 933 euro bedrijfskosten per arbeidsjaar in 2019. Aan de andere kant heeft ook 10 procent van de thuiszorginstellingen meer dan 261 858 euro bedrijfskosten per arbeidsjaar. Enkele thuiszorginstellingen hebben relatief weinig personeel in loondienst en relatief veel ingehuurd personeel. Hierdoor zijn de (overige) bedrijfskosten per arbeidsjaar voor deze instellingen erg hoog. Voor V&V-instellingen is de spreiding van de bedrijfskosten per arbeidsjaar het kleinst, daar heeft 80 procent van de instellingen tussen de 68 195 euro en 97 611 euro bedrijfskosten per arbeidsjaar in 2019.

5.1.2 Spreiding van de bedrijfskosten per arbeidsjaar per sector, 2019
 1e deciel (x 1 000 euro)2e deciel (x 1 000 euro)5e deciel (x 1 000 euro)8e deciel (x 1 000 euro)9e deciel (x 1 000 euro)
Totaal Care (incl. GGZ-Zvw)59,169,582,599,4123,5
Geestelijke gezondheids zorg70,480,992,0104,3118,8
Gehandicapten zorg65,774,185,9104,7148,5
Verpleging en verzorging68,272,680,389,197,6
Thuiszorg44,951,869,2121,6261,9