Zoekresultaten

42 resultaten voor keyword:zorgfinanciering
42 resultaten voor keyword:zorgfinanciering

Pagina 1 van 2

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van...

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Cijfers

Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg

Wat zijn de publiek gefinancierde uitgaven aan gezondheidszorg in de EU/EER landen en andere verdragslanden?

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021.

Cijfers

Zorg; uitgaven en financiering; 1972-2020

Zorguitgaven:overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering

Cijfers

Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998

Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg en over de financiering daarvan voor ‘1998 voor revisie’.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2020

Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2020, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2020

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2020, ingedeeld in decielen. Door vergelijking van de waarde van...

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2020

Tabellenset met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2020.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

zorginstellingen op basis van de waarde van een aantal financiële kengetallen over het jaar 2019 ingedeeld in decielen om de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een...

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2019

Tabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2019.

Cijfers

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellinge: kosten vast personeel stegen tussen 2015 en 2018 met 9 procent, kosten inhuur personeel met 49 procent

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2018

Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2018, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Artikelen

Verbijzondering zorguitgaven, 1990 en 1998-2018

De maatwerktabel bevat een nadere uitsplitsing van de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, voor de jaren 1990 en 1998-2018.

Cijfers

Zorguitgaven stijgen in 2018 met 3,1 procent

In 2018 is 100,0 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 3,0 miljard euro meer dan in 2017. De zorguitgaven groeiden voor het zesde achtereenvolgende jaar minder hard dan de economie.

Artikelen

Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Cijfers

Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Cijfers

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Financiële kengetallen van zorginstellingen, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Artikelen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2017.

Cijfers

Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg, 1998-2016

Zorgaanbieders; overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg; uitgaven en financiering in drie benaderingen

Cijfers

Zorguitgaven; kerncijfers, 1998-2016

Kerncijfers: overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg; uitgaven en financiering in drie benaderingen

Cijfers

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron

Cijfers

Zorguitgaven stijgen in 2017 met 2,1 procent

De zorguitgaven namen met 2,1 procent minder snel toe dan het bbp dat in 2017 met 4,3 procent (in werkelijke prijzen) groeide. Het aandeel van de zorguitgaven in het bbp daalde daardoor van 13,6...

Artikelen