Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:bedrijfslasten
8 resultaten voor keyword:bedrijfslasten

Helft van de bedrijven kan hogere kosten nauwelijks of niet doorberekenen

In hoeverre ondernemers gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk. De helft van de bedrijven kan hogere kosten nauwelijks of niet doorberekenen.

Artikelen

Bedrijven met gestegen kosten hebben meer behoefte aan externe financiering

Voor bijna 6 op de 10 bedrijven vormden de bedrijfskosten een (zeer) belemmerende factor voor de bedrijfsvoering in de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Dat waren er meer dan een jaar eerder,...

Artikelen

Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018

Kostenstructuur en de kosten per kindplaats van kinderopvangorganisaties in de jaren 2015-2018, uitgesplitst naar omvang organisatie, aantal kindplaatsen, rechtsvorm, opvangsoort,...

Publicaties

Financiële kengetallen zorginstellingen 2016

Financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2016

Artikelen

Grotere winkels en lagere personeelskosten bij succesvolle bedrijven

Succesvolle bedrijven in de detailhandel hebben gemiddeld grotere winkels dan niet-succesvolle branchegenoten. Ook realiseren ze een beter bedrijfsresultaat doordat van elke euro omzet er minder op...

Artikelen

Ruim 6 procent minder winst bij apotheken in 2007

De apotheken in Nederland maakten in 2007 minder winst. Het bedrijfsresultaat van de apotheken gezamenlijk daalde van 385 miljoen euro in 2006 naar 361 miljoen euro in 2007. Deze winstdaling van ruim...

Artikelen

Vooral omzet GWW groeit fors in november 2006

Stedebouw & Architectuur, nummer 2, maart 2007.

Artikelen