Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018

3. Tabellen en resultaten

3.1 Leeswijzer bij de maatwerktabellen

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in 14 maatwerktabellen. De maatwerktabellen geven de spreiding in de kostenstructuur en kosten per kindplaats weer (naar totaal en naar categorie/subcategorie) aan de hand van gemiddelden en een set grenswaarden (1e, 2e en 3e kwartiel). Het 1e kwartiel geeft de waarde aan waarbij 25 procent van de bedrijfseenheden in dat jaar lager dan die waarde scoort en 75 procent hoger. De mediaan (tweede kwartiel) heeft als voordeel boven het gemiddelde dat deze ongevoelig is voor extreme waarden. Het gemiddelde kan een ander patroon te zien geven dan de mediaan in geval dat er veel uitschieters voorkomen. Het is van belang om voorzichtig te zijn met uitspraken over gemiddelden als gemiddelden sterk afwijken van de medianen. Tenslotte is het nadeel van de kwartielen (waaronder de mediaan = 2e kwartiel) boven het gemiddelde dat de aandelen personeelskosten, huisvestingskosten, auto- en transportkosten en overige kosten in de totale kosten van de maatwerktabellen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 niet optellen tot 100%. Dit komt omdat bij het bepalen van de kwartielen ieder aandeel in de totale kosten (bijvoorbeeld het aandeel personeelskosten in de totale kosten) eerst voor alle organisaties wordt berekend, en vervolgens worden deze waardes van laag naar hoog gesorteerd, alvorens de grenswaardes van de kwartielen worden bepaald. De grenswaarde van bijvoorbeeld het 2e kwartiel van het aandeel personeelskosten in de maatwerktabellen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 zal naar verwachting bij een andere organisatie horen, dan de grenswaarde van het 2e kwartiel van het aandeel huisvestingskosten. Aangezien de 2e kwartielwaardes van verschillende organisaties zullen zijn, zullen de aandelen personeelskosten, huisvestingskosten, auto- en transportkosten en overige kosten van het 2e kwartiel niet optellen tot 100%. Hetzelfde geldt voor het 1e en 3e kwartiel.

De tabellen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 bevatten gegevens over de kostenstructuur van kinderopvangorganisaties in de SBI 88911/8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus). Naast het gemiddelde en de kwartielen van de totale kosten worden de aandelen van de personeelskosten, huisvestingskosten, auto- en transportkosten en overige kosten in de totale kosten weergegeven.
De uitkomsten zijn gewogen bepaald (weging op basis van grootteklassegroep en categorie/subcategorie) en weergegeven in 1000 euro voor zowel de totale populatie als voor de afzonderlijke categorieën (omvang organisatie, kindplaatsen, rechtsvorm, opvangsoort, stedelijkheidsklasse, gemiddelde arbeidsduur werknemers). Deze categorieën zijn verder onderverdeeld naar subcategorieën.

De tabellen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bevatten gegevens over de totale kosten per kindplaats van kinderopvangorganisaties in SBI 88911/8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus). De uitkomsten zijn gewogen bepaald (weging op basis van grootteklassegroep en categorie/subcategorie) en weergegeven in 1000 euro voor zowel de totale populatie als voor de afzonderlijke categorieën (omvang organisatie, kindplaatsen, rechtsvorm, opvangsoort, stedelijkheidsklasse, gemiddelde arbeidsduur werknemers). De categorieën zijn verder onderverdeeld naar subcategorieën.
 
Benadrukt zij dat bij de uitsplitsing van de cijfers in de maatwerktabellen naar de verschillende kenmerken van de kinderopvangorganisaties (of categorieën) niet gecorrigeerd wordt voor het effect van de andere kenmerken. Dit betekent dat bij het bepalen van de resultaten naar bijvoorbeeld rechtsvorm er geen rekening gehouden wordt met overige kenmerken zoals omvang organisatie.

3.2 Beschrijving van de resultaten inclusief maatwerktabellen

Hieronder worden beknopt de belangrijkste resultaten uit de tabellen besproken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze alleen beschrijvend zijn en niet causaal geïnterpreteerd kunnen worden.

Aandeel personeelskosten het grootst vergeleken met andere kostenposten en hoger bij grotere organisaties

Voor de totale populatie geldt dat in alle jaren het aandeel personeelskosten in de totale kosten het grootst is. Dit geldt zowel voor de gemiddelden als de kwartielen. Na de personeelskosten is het aandeel van de overige kosten het grootst. Het aandeel van de auto- en transportkosten is veruit het kleinst.
Het (mediane) aandeel personeelskosten is hoger bij grotere organisaties dan bij kleinere organisaties. Verder neemt het aandeel huisvestingskosten toe als de stedelijkheidsgraad stijgt.

1. Kostenstructuur kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), totaal populatie
Perioden20152015201520152015201620162016201620162017201720172017201720182018201820182018
OnderwerpenTotaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %
Gemiddelde1 25868,714,80,715,81 37468,313,70,617,41 20568,513,40,517,61 33072,513,20,413,9
1e kwartiel10451,710,00,013,012355,19,90,012,813257,59,00,012,714760,68,60,012,0
2e kwartiel30966,314,30,318,334767,413,50,317,735268,412,80,317,438270,711,70,316,5
3e kwartiel83173,119,61,328,487073,618,51,226,193274,517,21,325,71 00175,915,61,124,0
 

Mediane totale kosten per kindplaats toegenomen

Voor de totale populatie geldt dat in de jaren 2016 t/m 2018 de mediane totale kosten per kindplaats zijn toegenomen. De overige kwartielen laten eveneens een stijgend beeld zien in de jaren 2015 t/m 2018.

2. Totale kosten per kindplaats kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), totaal populatie
Perioden2015201620172018
OnderwerpenTotale kosten per kindplaats x 1000 euroTotale kosten per kindplaats x 1000 euroTotale kosten per kindplaats x 1000 euroTotale kosten per kindplaats x 1000 euro
Gemiddelde5,66,15,25,7
1e kwartiel3,33,73,94,2
2e kwartiel5,65,66,06,4
3e kwartiel8,58,69,09,5

Grotere organisaties hebben hogere totale kosten, maar lagere kosten per kindplaats

Wanneer gekeken wordt naar de grootte van een organisatie op basis van het aantal locaties of het aantal kindplaatsen, dan is het algemene beeld hoe groter de organisatie hoe hoger de gemiddelde totale kosten. Zo zal een grotere organisatie met meer locaties naar verwachting meer huisvestingskosten hebben en dus meer totale kosten hebben. 
Het verschil in de gemiddelde totale kosten tussen de grootste organisaties en de middelste organisaties is groter dan het verschil tussen de middelste organisaties en de kleinste organisaties. 
Qua gemiddelde totale kosten per kindplaats laten grotere organisaties over het algemeen een tegengesteld beeld zien; hoe meer locaties hoe lager de gemiddelde kosten per kindplaats.

3. Kostenstructuur kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), omvang organisatie
Perioden20152015201520152015201620162016201620162017201720172017201720182018201820182018
Aantal locatiesOnderwerpenTotaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %
1 locatieGemiddelde20066,214,80,618,521666,614,00,618,822667,713,20,618,524669,611,90,518,0
1 locatie1e kwartiel3722,09,70,015,15035,89,70,014,75342,08,50,014,27846,78,30,014,3
1 locatie2e kwartiel12760,115,50,022,714162,114,70,021,813664,214,00,120,816166,312,40,020,4
1 locatie3e kwartiel28670,623,11,137,830670,921,71,036,229472,020,01,234,833274,217,60,933,5
2-5 locatiesGemiddelde52165,614,20,919,252767,313,80,918,154267,512,80,918,757470,212,20,916,7
2-5 locaties1e kwartiel14754,610,00,013,715558,39,80,013,116358,58,80,013,118362,08,10,012,1
2-5 locaties2e kwartiel34965,514,20,518,337267,213,60,417,336368,212,60,417,640670,511,40,516,5
2-5 locaties3e kwartiel73672,619,21,626,275773,418,01,524,678474,116,51,525,080075,915,21,423,3
6 of meer locatiesGemiddelde5 43069,714,90,614,86 00668,613,60,617,24 79968,913,60,317,15 34373,413,50,312,8
6 of meer locaties1e kwartiel1 15567,910,40,010,81 33867,710,20,010,61 35867,99,70,010,81 50971,59,20,010,5
6 of meer locaties2e kwartiel2 21472,413,20,312,92 44172,612,40,313,02 45373,512,20,313,12 68674,911,30,312,5
6 of meer locaties3e kwartiel5 01475,516,10,917,25 22176,015,20,919,35 06576,414,60,817,65 62977,914,00,815,3

4. Totale kosten per kindplaats kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), omvang organisatie
Perioden2015201620172018
Aantal locatiesOnderwerpenTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euro
1 locatieGemiddelde8,08,79,09,5
1 locatie1e kwartiel2,83,53,54,2
1 locatie2e kwartiel6,67,07,78,3
1 locatie3e kwartiel10,211,211,311,9
2-5 locatiesGemiddelde6,26,36,66,9
2-5 locaties1e kwartiel3,33,53,73,9
2-5 locaties2e kwartiel5,25,35,55,8
2-5 locaties3e kwartiel7,78,08,28,3
6 of meer locatiesGemiddelde5,56,04,75,3
6 of meer locaties1e kwartiel4,04,24,64,5
6 of meer locaties2e kwartiel5,35,45,96,0
6 of meer locaties3e kwartiel6,46,86,97,6

5. Kostenstructuur kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), kindplaatsen
Perioden20152015201520152015201620162016201620162017201720172017201720182018201820182018
Aantal kindplaatsenOnderwerpenTotaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %
1-31 kindplaatsenGemiddelde11658,914,90,825,412358,314,70,826,212958,613,80,726,913062,213,00,824,1
1-31 kindplaatsen1e kwartiel276,79,00,018,93417,19,00,018,13725,17,50,017,45133,67,40,018,0
1-31 kindplaatsen2e kwartiel7549,515,80,129,08454,115,20,127,38557,314,00,225,510359,713,00,025,0
1-31 kindplaatsen3e kwartiel15966,427,11,452,716867,723,31,548,317568,721,61,446,217670,719,41,440,4
32-95 kindplaatsenGemiddelde38366,314,10,818,838467,413,40,818,540268,512,60,818,142471,511,40,616,5
32-95 kindplaatsen1e kwartiel17357,810,00,013,118259,89,70,013,018561,88,90,012,722164,58,00,012,0
32-95 kindplaatsen2e kwartiel32167,214,40,217,131967,913,40,316,833269,412,50,316,736671,211,40,315,8
32-95 kindplaatsen3e kwartiel51973,519,11,322,852074,118,01,322,053175,016,41,422,654677,114,51,121,0
96 of meer kindplaatsenGemiddelde3 31069,314,90,715,23 62868,713,70,617,03 02968,913,50,417,13 38273,013,40,413,2
96 of meer kindplaatsen1e kwartiel71065,010,60,011,180265,710,30,010,883966,89,50,011,188969,99,20,010,5
96 of meer kindplaatsen2e kwartiel1 24270,813,60,414,21 33571,912,90,414,01 34372,212,50,414,01 49574,211,50,313,0
96 of meer kindplaatsen3e kwartiel2 48774,916,71,219,42 54475,815,61,119,52 69775,815,31,118,63 04577,614,41,016,5

6. Totale kosten per kindplaats kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), kindplaatsen
Perioden2015201620172018
Aantal kindplaatsenOnderwerpenTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euro
1-31 kindplaatsenGemiddelde6,97,27,47,4
1-31 kindplaatsen1e kwartiel2,42,52,83,3
1-31 kindplaatsen2e kwartiel5,15,15,86,4
1-31 kindplaatsen3e kwartiel8,99,29,69,6
32-95 kindplaatsenGemiddelde6,97,07,37,6
32-95 kindplaatsen1e kwartiel3,43,73,84,1
32-95 kindplaatsen2e kwartiel6,16,16,16,7
32-95 kindplaatsen3e kwartiel9,49,510,110,9
96 of meer kindplaatsenGemiddelde5,56,04,95,5
96 of meer kindplaatsen1e kwartiel4,14,44,64,8
96 of meer kindplaatsen2e kwartiel5,65,66,06,2
96 of meer kindplaatsen3e kwartiel7,27,57,78,3

Stichtingen en BV’s hebben de hoogste totale kosten, BV’s hebben de hoogste mediane kosten per kindplaats

Qua rechtsvorm hebben stichtingen en BV’s de hoogste totale kosten. De overige rechtsvormen, waaronder bijvoorbeeld een VOF of maatschap, hebben veel lagere gemiddelde totale kosten. Veelal betreffen dit kleinere organisaties met naar verwachting ook lagere kosten. Bij de mediane kosten per kindplaats komen BV’s het hoogst uit.

7. Kostenstructuur kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), rechtsvorm
Perioden20152015201520152015201620162016201620162017201720172017201720182018201820182018
RechtsvormOnderwerpenTotaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten  Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %
BV/NVGemiddelde2 41667,415,11,116,42 57065,613,71,019,82 09864,513,10,621,82 01271,512,90,714,9
BV/NV1e kwartiel45363,510,50,011,845363,39,90,011,547964,99,50,011,351867,68,60,011,2
BV/NV2e kwartiel84569,613,60,515,184470,113,10,515,492471,212,40,514,999873,311,40,513,9
BV/NV3e kwartiel1 55073,916,91,419,91 56375,016,41,220,61 68075,015,51,320,81 93377,314,41,119,3
StichtingGemiddelde2 74472,614,30,112,92 88773,413,70,112,82 76373,913,50,112,52 72475,213,20,111,5
Stichting1e kwartiel29170,49,80,09,629070,79,40,09,139271,38,60,010,028473,57,10,08,7
Stichting2e kwartiel83074,212,40,011,782974,512,40,012,11 01275,112,10,011,964577,211,80,010,9
Stichting3e kwartiel2 83977,915,20,315,32 50879,515,10,316,62 89279,413,90,115,52 53082,214,00,314,5
OverigGemiddelde22263,014,60,921,424664,613,70,920,825965,513,20,920,427268,212,10,918,9
Overig1e kwartiel4930,09,60,015,96138,79,70,015,17044,68,60,014,88449,58,30,014,5
Overig2e kwartiel13959,015,50,222,815462,614,40,321,416464,213,30,320,817566,512,20,219,9
Overig3e kwartiel30069,723,51,437,932970,921,31,435,133571,919,31,531,935873,517,31,430,8

8. Totale kosten per kindplaats kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), rechtsvorm
Perioden2015201620172018
RechtsvormOnderwerpenTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euro
BV/NVGemiddelde6,06,55,35,0
BV/NV1e kwartiel5,05,15,55,8
BV/NV2e kwartiel7,17,07,37,8
BV/NV3e kwartiel10,310,510,811,3
StichtingGemiddelde5,86,05,36,4
Stichting1e kwartiel4,13,84,14,2
Stichting2e kwartiel5,55,55,45,4
Stichting3e kwartiel7,57,37,46,5
OverigGemiddelde5,25,45,65,8
Overig1e kwartiel2,52,93,03,3
Overig2e kwartiel4,64,74,95,3
Overig3e kwartiel7,67,98,18,3

BSO-organisaties hebben de minste kosten per kindplaats

Organisaties die alleen BSO aanbieden hebben gemiddeld de laagste totale kosten. Mogelijk speelt hierbij het aantal uur dat men is geopend ten opzichte van bijvoorbeeld een KDV, een rol. Het kengetal omvat namelijk de kosten per kindplaats en niet de kosten per uur. Indien een organisatie meerdere soorten opvang aanbiedt, nemen de gemiddelde kosten toe. De categorie ‘overig’ is lastig te interpreteren. Hieronder vallen organisaties die naast andere activiteiten óók gastouderbureau-activiteiten hebben. Het is niet duidelijk of deze organisaties ook ten onrechte de gelden afkomstig uit de kassiersfunctie bij gastouderopvang (‘doorsluisfunctie’) meerekenen. De totale kosten per kindplaats liggen het hoogst bij organisaties met KDV en/of PSZ en het laagst bij zelfstandige BSO-organisaties.

9. Kostenstructuur kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), opvangsoort
Perioden20152015201520152015201620162016201620162017201720172017201720182018201820182018
OpvangsoortOnderwerpenTotaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %
KDV en/of PSZGemiddelde29567,315,00,517,231268,314,10,417,232668,913,40,517,236371,112,00,416,6
KDV en/of PSZ1e kwartiel5740,410,00,013,57748,99,80,013,68053,09,00,013,19755,78,10,012,6
KDV en/of PSZ2e kwartiel16664,214,90,020,019866,114,30,018,619567,113,70,018,223669,512,20,018,6
KDV en/of PSZ3e kwartiel38071,921,00,734,640272,720,50,728,742073,918,80,828,246775,016,50,628,5
alleen BSOGemiddelde18861,015,11,822,121561,513,11,823,520162,913,01,722,420961,313,02,223,5
alleen BSO1e kwartiel274,611,00,019,02413,98,80,018,83520,88,60,020,63532,69,70,019,6
alleen BSO2e kwartiel8250,717,50,827,110852,015,00,828,58551,014,51,027,010852,313,92,026,0
alleen BSO3e kwartiel25066,229,34,145,525867,021,04,347,020965,823,83,645,720965,121,25,339,8
KDV en/of PSZ en BSOGemiddelde1 40068,314,80,716,21 49068,313,80,617,31 38468,213,30,617,91 68772,713,00,513,8
KDV en/of PSZ en BSO1e kwartiel19056,910,00,012,619760,610,30,012,120361,89,20,012,123965,58,60,011,6
KDV en/of PSZ en BSO2e kwartiel49267,814,10,516,853868,813,50,416,354870,012,60,416,463672,111,30,514,9
KDV en/of PSZ en BSO3e kwartiel1 12373,918,61,423,71 22874,417,31,322,71 26774,916,11,423,11 49576,714,51,221,1
OverigGemiddelde6 30969,814,80,714,77 72269,013,50,716,85 81570,313,90,215,66 76073,114,10,212,7
Overig1e kwartiel81362,59,50,011,884060,98,80,011,292762,28,00,011,688162,48,70,010,7
Overig2e kwartiel1 86370,211,70,214,91 96371,211,10,214,92 53172,011,10,114,63 10174,111,30,113,0
Overig3e kwartiel5 34773,814,80,923,76 00674,714,00,927,56 96575,714,40,725,97 63177,515,00,520,9

10. Totale kosten per kindplaats kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), opvangsoort
Perioden2015201620172018
OpvangsoortOnderwerpenTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euro
KDV en/of PSZGemiddelde8,89,710,39,2
KDV en/of PSZ1e kwartiel4,25,05,76,6
KDV en/of PSZ2e kwartiel8,08,79,29,6
KDV en/of PSZ3e kwartiel11,112,012,112,7
alleen BSOGemiddelde3,63,63,43,5
alleen BSO1e kwartiel1,31,21,61,8
alleen BSO2e kwartiel2,52,52,62,9
alleen BSO3e kwartiel4,33,93,64,5
KDV en/of PSZ en BSOGemiddelde5,65,95,65,6
KDV en/of PSZ en BSO1e kwartiel3,43,73,94,2
KDV en/of PSZ en BSO2e kwartiel5,25,25,55,8
KDV en/of PSZ en BSO3e kwartiel7,17,27,57,8
OverigGemiddelde5,36,14,05,2
Overig1e kwartiel4,24,55,14,6
Overig2e kwartiel5,85,85,96,1
Overig3e kwartiel7,27,58,37,6

Organisaties in zeer sterk stedelijke gebieden hebben niet de meeste kosten, wel de hoogste kosten per kindplaats

Organisaties in zeer sterk stedelijke gebieden hebben lagere totale kosten dan organisaties in sterk stedelijke gebieden. De organisaties in zeer sterk stedelijke gebieden hebben echter wel de hoogste totale kosten per kindplaats. De organisaties in niet stedelijke gebieden hebben in de regel de laagste totale kosten. De indeling naar stedelijkheid voor kinderopvangorganisaties met meerdere locaties is berekend op basis van een gewogen adressenomgevingsdichtheid voor locaties uit meer en/of minder stedelijk gebied.

11. Kostenstructuur kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), stedelijkheidsklasse
Perioden20152015201520152015201620162016201620162017201720172017201720182018201820182018
StedelijkheidsklasseOnderwerpenTotaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %
NietGemiddelde26164,712,20,822,428066,311,90,721,028867,011,20,821,031670,311,00,817,9
Niet1e kwartiel4837,47,70,015,25741,17,90,014,36851,07,00,014,28254,77,00,013,0
Niet2e kwartiel15063,112,40,421,615666,111,80,420,315866,211,20,420,518569,110,90,418,9
Niet3e kwartiel32672,319,11,338,136473,217,91,335,035274,516,21,431,440075,115,41,228,5
WeinigGemiddelde74269,912,30,617,285370,011,90,617,587572,311,60,615,498874,111,20,614,1
Weinig1e kwartiel10252,39,50,012,414556,69,70,012,515861,88,50,012,017164,67,80,011,7
Weinig2e kwartiel29067,013,20,218,538267,312,50,317,842669,911,70,317,045672,110,50,216,1
Weinig3e kwartiel80973,418,21,329,186174,716,61,126,51 02275,314,81,225,61 16677,414,01,021,7
MatigGemiddelde1 15670,813,60,615,01 90167,313,30,419,01 51471,313,30,614,81 64773,712,10,513,7
Matig1e kwartiel12756,510,30,012,514460,110,00,012,416761,39,10,012,314962,38,70,011,6
Matig2e kwartiel45668,813,80,416,150869,613,50,315,952570,412,80,415,849572,311,70,415,8
Matig3e kwartiel1 25273,618,51,424,51 45774,518,01,223,01 49774,916,81,323,21 49576,516,11,322,6
SterkGemiddelde2 27170,215,30,813,71 95070,214,30,914,51 65570,514,80,514,31 90771,914,00,413,7
Sterk1e kwartiel15056,910,40,012,216458,89,80,011,719058,79,80,011,419361,79,00,011,9
Sterk2e kwartiel47368,514,50,316,248969,213,80,316,552569,613,30,416,256871,111,80,315,1
Sterk3e kwartiel1 29773,719,81,324,61 25874,317,91,225,21 30674,817,41,124,31 49876,015,11,223,3
Zeer sterkGemiddelde1 63266,116,10,617,21 77966,814,40,618,21 68463,513,60,322,51 84871,714,40,313,6
Zeer sterk1e kwartiel13850,512,60,013,314254,711,70,013,614055,310,90,013,420958,39,80,012,0
Zeer sterk2e kwartiel35763,716,00,118,336764,515,50,218,539865,914,60,218,541969,413,10,016,8
Zeer sterk3e kwartiel84971,021,01,228,080871,620,41,225,487972,118,61,225,51 05774,916,30,924,8

12. Totale kosten per kindplaats kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), stedelijkheidsklasse
Perioden2015201620172018
StedelijkheidsklasseOnderwerpenTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euro
NietGemiddelde5,15,15,55,6
Niet1e kwartiel2,62,62,83,3
Niet2e kwartiel4,54,24,65,1
Niet3e kwartiel7,06,77,17,8
WeinigGemiddelde4,35,04,85,2
Weinig1e kwartiel2,73,43,74,0
Weinig2e kwartiel4,65,15,45,4
Weinig3e kwartiel6,47,27,78,2
MatigGemiddelde4,76,15,26,1
Matig1e kwartiel3,63,94,04,1
Matig2e kwartiel5,35,55,85,9
Matig3e kwartiel7,68,08,07,8
SterkGemiddelde5,75,54,24,5
Sterk1e kwartiel3,53,84,14,8
Sterk2e kwartiel5,95,86,26,6
Sterk3e kwartiel8,18,39,09,3
Zeer sterkGemiddelde7,37,67,08,9
Zeer sterk1e kwartiel5,04,95,36,3
Zeer sterk2e kwartiel7,98,28,49,3
Zeer sterk3e kwartiel11,111,511,812,5

Hoogste kosten per kindplaats bij gemiddelde arbeidsduur van 23 of meer uur per week

De organisaties met een gemiddelde arbeidsduur van 23 uur of meer hebben gemiddeld de hoogste kosten per kindplaats.
De mediaan en het eerste kwartiel van de totale kosten van de organisaties met gemiddelde arbeidsduur tot 18 uur per week liggen beduidend lager dan bij de andere twee subcategorieën. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de zelfstandigen zonder personeel (met gemiddelde arbeidsduur werknemers 0 uur) in de subcategorie ‘gemiddelde arbeidsduur tot 18 uur per week’ zijn ingedeeld.

13. Kostenstructuur kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), gemiddelde arbeidsduur werknemers
Perioden20152015201520152015201620162016201620162017201720172017201720182018201820182018
Gemiddelde arbeidsduur werknemersOnderwerpenTotaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %Totaal kosten x 1 000 euroAandeel personeels-kosten %Aandeel huisvestings-kosten %Aandeel auto- en transport-kosten %Aandeel overige kosten %
Minder dan 18 uur per weekGemiddelde65066,214,61,217,945165,714,30,419,546265,414,30,519,840667,113,30,618,9
Minder dan 18 uur per week1e kwartiel296,29,80,015,83517,09,60,016,5329,67,40,016,93727,27,70,017,2
Minder dan 18 uur per week2e kwartiel8551,415,70,227,59954,714,90,226,18454,613,50,326,88953,912,60,227,5
Minder dan 18 uur per week3e kwartiel24668,925,51,652,624269,122,61,648,023268,721,91,950,823570,820,42,051,9
18 tot 23 uur per weekGemiddelde1 81669,715,40,614,32 23868,213,90,817,01 58472,413,40,413,81 63574,512,20,412,8
18 tot 23 uur per week1e kwartiel22762,010,20,012,023363,410,00,011,520964,29,00,011,620666,38,60,011,6
18 tot 23 uur per week2e kwartiel50369,113,50,315,952470,713,00,215,347471,412,20,315,445972,611,30,214,8
18 tot 23 uur per week3e kwartiel1 25074,217,21,221,31 31174,816,40,921,21 16875,916,01,020,71 23477,114,21,020,3
23 uur per week of meerGemiddelde1 35768,714,10,516,81 42169,413,00,517,01 41565,413,20,620,81 64071,913,40,514,1
23 uur per week of meer1e kwartiel27360,610,00,012,230362,09,80,012,328663,69,80,011,931666,39,00,011,3
23 uur per week of meer2e kwartiel54069,214,20,316,157469,113,20,416,061370,113,00,415,566072,511,80,314,6
23 uur per week of meer3e kwartiel1 03273,917,91,321,01 12874,817,21,321,41 19475,016,21,221,61 38776,714,91,020,4

14. Totale kosten per kindplaats kinderopvangorganisaties, SBI 88911 / 8891 (exclusief gastouders en zelfstandige gastouderbureaus), gemiddelde arbeidsduur werknemers
Perioden2015201620172018
Gemiddelde arbeidsduur werknemersOnderwerpenTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euroTotale kosten per kindplaats x 1 000 euro
Minder dan 18 uur per weekGemiddelde4,74,34,54,8
Minder dan 18 uur per week1e kwartiel1,92,02,02,1
Minder dan 18 uur per week2e kwartiel3,33,53,53,7
Minder dan 18 uur per week3e kwartiel5,55,25,45,6
18 tot 23 uur per weekGemiddelde5,55,94,64,7
18 tot 23 uur per week1e kwartiel4,64,54,54,5
18 tot 23 uur per week2e kwartiel6,16,16,06,2
18 tot 23 uur per week3e kwartiel8,38,48,38,7
23 uur per week of meerGemiddelde6,67,96,26,7
23 uur per week of meer1e kwartiel5,45,46,06,2
23 uur per week of meer2e kwartiel7,78,18,28,3
23 uur per week of meer3e kwartiel10,811,211,211,4