Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018

1. Inleiding

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aan het CBS gevraagd om een projectvoorstel uit te werken voor het samenstellen van een beschrijvende statistiek over de kostenstructuur en de kosten per kindplaats van kinderopvangorganisaties over de jaren 2015-2018, uitgesplitst naar verschillende kenmerken van kinderopvangorganisaties op basis van beschikbare data. Het onderliggende rapport geeft een beschrijving van het door het CBS uitgevoerde onderzoek.