Basismateriaal voor kaarten

Gemeenten en regionale indelingen

Nederland telt een groot aantal regionale indelingen, ook wel gebiedsindelingen genoemd. De belangrijkste bestuurlijke, statistische en onderwerpgerichte regionale indelingen worden door het CBS bijgehouden.

Hier vindt u de meest recente regionale indelingen:

Veel van de regionale indelingen die Nederland rijk is, zijn onderhevig aan gemeentelijke herindelingen. Hierdoor zijn gebieden niet altijd goed door de tijd vergelijkbaar. Voor het samenstellen van regionale tijdreeksen heeft het CBS hulpmiddelen beschikbaar. 

Ook andere gebiedswijzigingen kunnen consequenties hebben voor regionale en gemeentelijke statistieken. Zo kunnen regio’s veranderen qua omvang, vorm en inhoud, kunnen gebieden samensmelten en kunnen nieuwe inzichten leiden tot nieuwe indelingen. Deze beschrijving bevat informatie over de onderlinge samenhang en congruentie, codering, naamgeving en grenswijzingen van gebieden, regio’s en streken in Nederland.