Bevolkingskernen in Nederland

Bevolkingskernen worden begrensd door de overgang van een aaneengesloten bebouwd gebied naar het buitengebied, waarbij geen rekening wordt gehouden met de ligging van bijvoorbeeld gemeentegrenzen. Een bevolkingskern kan dus in meerdere gemeenten liggen, zoals Groot-Amsterdam en Groot-Leiden. Anderzijds zijn er veel gemeenten met meerdere kleinere kernen, zoals Apeldoorn en Emmen. In totaal telt Nederland zo’n 2 200 bevolkingskernen. Als ondergrens wordt minimaal 25 woningen of 50 inwoners gehanteerd.

Beschikbare statistieken

Over de statisitiek Bevolkingskernen

In 2001 is de statistiek Bevolkingskernen ontwikkeld, waarvoor de volgende gegevens binnen de kernen zijn geteld:

 1. bevolking
  • leeftijd
  • geslacht
  • herkomst
  • huishoudenssamenstelling
 2. woningen
  • eigendomssituatie
  • woningbezetting
  • woningwaarde
 3. nabijheid van voorzieningen.

Onderzoeksbeschrijving

Meer informatie over deze statistiek is te vinden in de bijbehorende onderzoeksbeschrijving Bevolkingskernen.