Wijk- en buurtstatistieken

Volwassenen en kinderen op een speelplek met klimtoestellen en een tafeltennistafel tussen huizen
© ANP

Kerncijfers wijken en buurten 2004-2023

In de StatLinepublicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB) zijn kerncijfers opgenomen over alle wijken en buurten in Nederland. Bij selectie van alle gemeenten, wijken en buurten tegelijk is downloaden van de cijfers vanuit StatLine niet mogelijk. Daarom kan hier een Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar worden gedownload. De toelichtingen geven een overzicht van de inhoud van de StatLinetabel, voor welke peiljaren de verschillende variabelen beschikbaar zijn en de bij de tabel behorende toelichtingen.

Vanaf 2013 heeft de tabel Kerncijfers wijken en buurten een andere opzet: elk jaar wordt gepubliceerd in een afzonderlijke tabel. De cijfers voor 2013 staan in Kerncijfers wijken en buurten 2013; de cijfers over de periode 2009-2012 staan in Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012.

Jaarplanning kerncijfers wijken en buurten

Overzicht kerncijfers wijken en buurten 2004-2023

Kerncijfers wijken en buurten 1995-2003

De eerdere StatLinepublicaties met kerncijfers over wijken en buurten zijn wel te downloaden. Het betreft echter een zeer grote hoeveelheid data. Vandaar dat ten behoeve van maatwerk ook deze publicaties als losse jaarbestanden (in Excel) beschikbaar zijn.

Overzicht kerncijfers wijken en buurten 1995-2003

Nabijheidsstatistieken per wijk/buurt

De Nabijheidsstatistieken geven voor alle gemeenten, wijken en buurten cijfers over de afstand tot voorzieningen en de dichtheid van voorzieningen. Een beperkte selectie van variabelen uit deze tabellen is ook in de tabel ‘Kerncijfers wijken en buurten’ te vinden. Ten behoeve van maatwerk is deze publicatie als los jaarbestand (in Excel) beschikbaar.

Overzicht nabijheidsstatistieken per wijk/buurt

Volgtijdelijk vergelijkbare wijk- en buurtcijfers

De StatLinepublicatie ‘Wijken en buurten; volgtijdelijk 2009’ bevat voor alle gemeenten, wijken en buurten enige volg tijdelijk vergelijkbare cijfers. Ten behoeve van maatwerk zijn ook deze publicaties als losse jaarbestanden (in Excel) beschikbaar.

Overzicht volgtijdelijk vergelijkbare wijk- en buurtcijfers