Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Veiligheid en recht

Datum Publicatie Reden
23-05-2019

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Bij de eerder gepubUitgesproken faillissementen; zittingsdag gecorrigeerd Natuurlijke personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- april 2019

Herontwerp
21-05-2019

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizende gezinsleden nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2013 - april 2019

Actualisering
15-05-2019

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2019 1e kwartaal

Actualisering
15-05-2019

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio

Branden, Hulpverlening, Brandweer, alarming, uitgerukt, ter plaatse Veiligheidsregio, provincie
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2019 1e kwartaal

Actualisering
14-05-2019

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Herontwerp
13-05-2019

Faillissementen; kerncijfers

Uitgesproken faillissementen; kerncijfers Natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven & instellingen
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - april 2019

Actualisering
13-05-2019

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en bedrijfsactiviteiten
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - april 2019

Actualisering
13-05-2019

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

Uitgesproken faillissementen natuurlijke personen Type gefailleerde, leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m april 2019

Actualisering
13-05-2019

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - april 2019

Actualisering
13-05-2019

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

Uitgesproken faillissementen bedrijven en instellingen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - april 2019

Actualisering
03-05-2019

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2018

Actualisering
30-04-2019

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015 1e halfjaar - 2018 2e halfjaar

Actualisering
30-04-2019

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik in natura per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
30-04-2019

Jeugdbeschermingstrajecten

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, duur trajecten
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
30-04-2019

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
30-04-2019

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

jeugdreclassering in- en uitstroom; kenmerken traject; regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
30-04-2019

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden
Frequentie: per half jaar, periode: 2015 1e halfjaar - 2018 2e halfjaar

Herontwerp
30-04-2019

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2018

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 2018

Actualisering
30-04-2019

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg in natura; peildatum

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018 op peildata

Herontwerp
30-04-2019

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg in natura

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg gelijktijdig of na elkaar per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015 1e halfjaar - 2018 2e halfjaar

Herontwerp
30-04-2019

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018 op peildata

Actualisering
30-04-2019

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018 op peildata

Actualisering
26-04-2019

Burgers en politie; persoonskenmerken

Contacten politie, tevredenheid contacten functioneren politie in buurt
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken

Leefbaarheid woonbuurt, overlast Persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken

Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in woonbuurt en woonplaats, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

Preventie; persoonskenmerken

Vermijdingsgedrag; preventieve vooorzieningen in/rond woning alarminstallatie, veiligheidssloten, rolluiken
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

Ondervonden delicten; persoonskenmerken

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp