Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Veiligheid en recht

Datum Publicatie Reden
17-05-2024

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Asielverzoeken en nareizigers nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 - april 2024

Actualisering
15-05-2024

Registraties van verdachten; delict, geslacht, nationaliteit, woonadres

Registraties van verdachten naar soort misdrijf geslacht, nationaliteit en wel/niet woonachtig in Nederland
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2023

Nieuw
08-05-2024

Ondervonden delicten traditionele criminaliteit; regio

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Regionale eenheden, politiedistricten, basisteams, gemeente
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021-2023

Nieuw
08-05-2024

Ondervonden delicten traditionele criminaliteit; persoonskenmerken

Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vernielingen Geslacht, leeftijd, onderwijs, seksuele orientatie, stedelijkheid
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021-2023

Nieuw
30-04-2024

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2023

Actualisering
30-04-2024

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik in natura per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg gelijktijdig of na elkaar per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg in natura; peildatum

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023 op peildata

Actualisering
30-04-2024

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023

Actualisering
30-04-2024

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023 op peildata

Actualisering
30-04-2024

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2023 op peildata

Actualisering
30-04-2024

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2023

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 2023

Actualisering
30-04-2024

Jeugdbeschermingstrajecten

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, duur trajecten
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Actualisering
30-04-2024

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Actualisering
30-04-2024

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

jeugdreclassering in- en uitstroom; kenmerken traject; regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2023

Actualisering
30-04-2024

Dublinoverdrachten; geslacht, meer- of minderjarig, land

Ontvangende en vertrekkende Dublin verzoeken Geslacht leeftijd land
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2023

Nieuw
30-04-2024

Dublinverzoeken; geslacht, meer- of minderjarig, land

Ontvangende en vertrekkende Dublin-verzoeken Geslacht leeftijd land
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2023

Nieuw
30-04-2024

Dublinbeslissingen; geslacht, meer- of minderjarig, land

Ontvangen en verstuurde Dublinclaims beslissingen per land Geslacht leeftijd land
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2023

Nieuw