Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Energie

Datum Publicatie Reden
29-07-2021

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 1 januari 2006 - 26 juli 2021

Actualisering
26-07-2021

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 4e kwartaal - 2021 mei

Actualisering
23-07-2021

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1946 - mei 2021

Actualisering
23-07-2021

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten
Frequentie: per maand, periode: Januari 2015- mei 2021

Actualisering
23-07-2021

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1929 - mei 2021

Actualisering
23-07-2021

Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO2

Vermeden verbruik van fossiele energie en uitstoot van CO2 Energiebron/techniek, energietoepassing
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Actualisering
09-07-2021

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Actualisering
09-07-2021

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Productie van elektriciteit en warmte, inzet van energiedragers Centrale/decentrale productie, energiedragers
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2020

Actualisering
09-07-2021

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Actualisering
09-07-2021

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik hernieuwbare energie Energiebron/techniek, energietoepassing
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Actualisering
09-07-2021

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

Hernieuwbare energie, zonnestroom, wind op land RES-regio
Frequentie: per jaar, periode: 2018 - 2020

Nieuw
09-07-2021

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Zonnestroom, opgesteld vermogen, installaties, zonnepanelen vermogensklasse, bedrijven, woningen, dak, veld, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Nieuw
09-07-2021

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

Aantal installaties en opgesteld vermogen zonnestroom Bedrijven en woningen
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Correctie
08-07-2021

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit
Frequentie: per maand, periode: januari 2018 - juni 2021

Actualisering
08-07-2021

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - juni 2021

Actualisering