Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Energie

Datum Publicatie Reden
18-04-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 1 januari 2006 - 15 april 2024

Actualisering
15-04-2024

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1946 - maart 2024

Actualisering
09-04-2024

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit
Frequentie: per maand, periode: januari 2021 - maart 2024

Actualisering
04-04-2024

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - maart 2024

Actualisering
29-03-2024

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproducten, balans, aanbod, verbruik Energiedragers
Frequentie: per maand, periode: januari 2015 -januari 2023

Actualisering
29-03-2024

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten
Frequentie: per maand, periode: Januari 2015- januari 2024

Actualisering
29-03-2024

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1929 - Januari 2024

Actualisering
29-03-2024

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw
Frequentie: per half jaar, periode: 2009-2023; juli 2023 - december 2023

Actualisering
25-03-2024

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energieaanbod, omzetting, verbruik, verbruikssaldo, finaal verbruik Energiedragers, aardgas, hernieuwbaar, elektriciteit, olie, kolen, warmte
Frequentie: per jaar, periode: 1946-2022

Herontwerp
25-03-2024

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2022

Herontwerp
25-03-2024

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 4e kwartaal - 2024 januari

Actualisering
22-03-2024

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Eindverbruik hernieuwbare energie Energiebron/techniek, energietoepassing
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2022

Correctie