Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Energie

Datum Publicatie Reden
29-09-2023

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Winning, invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1946 - augustus 2023

Actualisering
29-09-2023

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik

Aardoliegrondstoffen- en aardolieproducten, balans, aanbod, verbruik Energiedragers
Frequentie: per maand, periode: januari 2015 - juli 2023

Actualisering
29-09-2023

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

Invoer, uitvoer, voorraadmutatie en verbruik Kolen en koolproducten
Frequentie: per maand, periode: Januari 2015- juli 2023

Actualisering
29-09-2023

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Elektriciteit, productie naar energiebron, invoer, uitvoer en verbruik
Frequentie: per maand, periode: 1929 - juli 2023

Actualisering
29-09-2023

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit

Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit Prijscomponenten en prijsopbouw
Frequentie: per half jaar, periode: 2009-2023; januari 2023 - juli 2023

Nieuw
28-09-2023

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, periode: 1 januari 2006 - 25 september 2023

Actualisering
27-09-2023

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

Aanvoer en afvoer van aardoliegrondstoffen en aardolieproducten naar land per kwartaal. Vanaf januari 2004 maandcijfers.
Frequentie: per maand, periode: 1999 4e kwartaal - 2023 juli

Actualisering
22-09-2023

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, gasinstallatie, cv warmtepomp, stadsverwarming, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2021

Herontwerp
12-09-2023

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit
Frequentie: per maand, periode: januari 2021 - augustus 2023

Actualisering
07-09-2023

Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - augustus 2023

Actualisering