Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Verkeer en vervoer

Datum Publicatie Reden
25-10-2019

Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie

De onderliggende coderingen en structuur in deze tabel zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2018

Herontwerp