Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Verkeer en vervoer

Datum Publicatie Reden
13-05-2024

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

Eenheden in de tabel zijn verbeterd t.o.v. de vorige versie.
Frequentie: per maand, periode: 2000 - 2023, 2000Q1 - 2024Q1, jan 2000 - maart 2024

Herontwerp
06-11-2023

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

In deze versie van de tabel is de nabijheid van banen opgenomen.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2020

Herontwerp