Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Verkeer en vervoer

Datum Publicatie Reden
16-02-2023

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Emissies) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990-2021

Herontwerp
26-10-2022

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

Met ingang van oktober 2022 worden variabelen over de nabijheid van banen toegevoegd aan deze tabel.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2019

Herontwerp
26-10-2022

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Met ingang van oktober 2022 worden variabelen over de nabijheid van banen toegevoegd aan deze tabel.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2018

Herontwerp