Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
Cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2021 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2019.

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden BanenWerknemer (x 1 000) BanenWerkzame persoon (x 1 000) ArbeidsvolumeWerknemer (x 1 000) ArbeidsvolumeWerkzame persoon (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotaal (x mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto-omzet (x mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (x mln euro) BedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenBeginvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenInkopen grond- en hulpstoffen. (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde grond- en hulpstoffenEindvoorraad grond- en hulpstoffen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenTotaal (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenBeginvoorraad handelsgoederen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkopen handelsgoederen (x mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederen (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetKosten uitbesteed werk (x mln euro) BedrijfskostenInkoopwaarde omzetInkoopwaarde overige goederen & diensten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenBrutolonen (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversTotaal (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversSociale verzekeringspremies werkgever (x mln euro) Personele kostenSociale premies ten laste van werkgeversPremies pensioen, vut/ inkoopsommen (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige sociale lasten (x mln euro) BedrijfskostenPersonele kostenOverige personele kosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten energieverbruik (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenHuisvestingskosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten apparatuur en inventaris (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten vervoermiddelen (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenVerkoopkosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenCommunicatiekosten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenKosten van overige diensten (x mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (x mln euro) BedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (x mln euro) Bedrijfsresultaat (x mln euro) Saldo financiële baten en lasten (x mln euro) Saldo voorzieningen (x mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (x mln euro) Resultaat voor belastingen (x mln euro)
B Delfstoffenwinning 2018 8,5 10,8 7,9 10,1 22.020 21.749 271 18.919 14.088 2.180 126 2.189 135 11.351 4 11.464 117 483 74 1.184 709 181 92 89 3 291 1.963 118 104 488 100 31 11 176 935 1.684 3.101 37 -468 -285 2.384
C Industrie 2018 788,7 937,7 704,7 836,7 384.100 376.441 7.660 359.438 235.449 183.604 . . . 39.373 . . . 11.008 1.465 52.923 34.178 8.694 4.973 3.721 376 9.676 62.252 6.067 4.349 5.864 1.600 4.611 451 9.563 29.747 8.809 24.663 1.848 -388 1.576 27.699
D Energievoorziening 2018 27,0 35,5 25,3 31,9 32.927 31.194 1.733 30.748 22.508 5.490 230 5.503 242 15.374 23 15.379 28 1.211 433 2.870 1.665 443 187 256 33 730 2.615 21 266 197 102 240 54 603 1.132 2.756 2.180 189 259 -457 2.170
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 29,0 37,3 26,8 33,3 10.384 10.110 275 9.470 4.636 2.629 . . . 274 . . . 1.447 287 2.087 1.310 334 190 144 13 430 1.875 143 241 408 311 59 24 236 453 872 915 -166 -36 -30 682
F Bouwnijverheid 2018 337,5 588,2 304,3 524,7 105.972 101.599 4.373 94.594 60.827 28.940 . . . 849 . . . 30.963 75 22.501 14.143 3.741 2.282 1.459 175 4.442 9.535 362 1.169 1.187 2.082 597 298 1.146 2.694 1.731 11.378 -14 12 245 11.620
G Handel 2018 1.448,9 1.789,2 945,7 1.233,5 696.442 688.046 8.396 661.605 528.759 . . . . . . . . . . 52.892 37.293 8.732 5.756 2.977 274 6.592 71.655 1.591 10.616 1.796 3.480 12.997 960 10.517 29.699 8.300 34.837 1.195 -287 1.101 36.846
H Vervoer en opslag 2018 397,3 540,9 322,8 432,6 94.110 90.658 3.453 87.459 32.553 . . . . . . . . . . 23.896 15.442 3.894 2.277 1.617 122 4.439 25.324 341 2.498 866 11.387 1.263 258 3.783 4.929 5.686 6.651 -380 -93 -80 6.098
I Horeca 2018 502,4 618,0 232,7 325,3 28.488 28.134 355 24.492 8.213 . . . . . . . . . . 7.863 5.665 1.233 961 272 44 921 7.133 681 2.967 424 193 786 127 494 1.462 1.282 3.997 -278 -12 198 3.905
J Informatie en communicatie 2018 286,2 395,7 249,5 333,2 82.099 73.138 8.961 74.430 26.522 . . . . . . . . . . 20.505 14.103 2.844 1.938 906 125 3.434 20.853 283 1.403 484 1.013 3.741 280 2.233 11.416 6.549 7.669 219 -134 212 7.966
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2018 821,6 522,7 492,3 386,3 89.449 88.921 528 79.241 34.024 . . . . . . . . . . 27.144 19.278 4.164 3.276 889 115 3.586 12.996 173 1.123 391 1.065 5.233 252 1.383 3.376 5.077 10.209 1.239 -71 66 11.443
Bron: CBS.
Verklaring van tekens