Aantal speedpedelecs in 3 jaar verdubbeld

© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
Het aantal speedpedelecs is in de eerste helft van 2020 opnieuw gestegen en is verdubbeld ten opzichte van 3 jaar geleden. Op 1 juli 2020 waren er 21,1 duizend speedpedelecs in Nederland. In deze cijfers is geen effect van de coronacrisis te zien. 45- tot 65-jarigen bezitten de meeste speedpedelecs. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee met een snelheid van maximaal 45 kilometer per uur kan worden gereden. De speedpedelec gaat sneller dan de reguliere elektrische fiets die trapondersteuning tot een snelheid van 25 kilometer per uur biedt. Sinds januari 2017 gelden voor speedpedelecs dezelfde regels als voor bromfietsen, zoals het dragen van een helm.

Stijging aantal speedpedelecs zet door in 2020

Op 1 juli 2020 waren in Nederland 21,1 duizend speedpedelecs op de weg. Dit is een toename van 23 procent ten opzichte van een jaar geleden, toen Nederland 17,2 duizend speedpedelecs telde, en bijna een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.

Van de 21,1 duizend speedpedelecs op 1 juli 2020 zijn er 3,3 duizend in de eerste helft van 2020 aangeschaft (nieuw en tweedehands). In deze cijfers is geen effect van de coronacrisis zichtbaar. De aanschafcijfers laten hetzelfde patroon zien als in de eerste helft van 2019.

Aanschaf speedpedelecs (nieuw en tweedehands)
maand20192020
jan286479
feb285458
mrt411463
apr481557
mei554601
jun556714
Bron: CBS, RDW

Grootste deel speedpedelecs heeft particuliere eigenaar

Op 1 juli 2020 had het grootste deel van de speedpedelecs een particuliere eigenaar (92,4 procent). Dit waren ruim 19,5 duizend speedpedelecs. De overige 1,6 duizend actieve speedpedelecs stonden geregistreerd op de naam van een bedrijf. De verhouding in het aandeel speedpedelecs onder particulieren en bedrijven is sinds 1 juli 2017 nauwelijks veranderd.

Speedpedelecs naar eigenaar
maandParticulieren (x 1 000)Bedrijven (x 1 000)
juli 201710,00,6
jan 201811,61,0
juli 201813,00,9
jan 201914,51,0
juli 201916,01,2
jan 202017,71,3
juli 202019,51,6
Bron: CBS, RDW

Speedpedelecbezitter jonger dan eigenaar e-bike

Particuliere speedpedelecbezitters waren op 1 juli 2020 gemiddeld 51,5 jaar oud. De meeste eigenaren van speedpedelecs zijn tussen 45 en 65 jaar oud. Zij bezaten ruim 13 duizend (66,6 procent) speedpedelecs. De speedpedelec is minder populair onder 16- tot 35-jarigen. Zij bezaten op 1 juli 2020 iets meer dan 6,7 procent van alle snelle elektrische fietsen, wat neerkomt op 1,3 duizend speedpedelecs.
De eigenaren van speedpedelecs zijn jonger dan de eigenaren van e-bikes. Het bezit van de gewone elektrische fiets is het hoogst onder 65- tot 75-jarigen.

Speedpedelecs naar leeftijd eigenaar, 1 juli 2020
leeftijdsgroepspeed-pedelecs
16 tot 35 jaar1310
35 tot 45 jaar3497
45 tot 55 jaar6482
55 tot 65 jaar6535
65 tot 75 jaar1530
75 en ouder179
Bron: CBS, RDW

Relatief meeste speedpedelecs in Utrecht

Op 1 juli 2020 stonden de meeste particuliere speedpedelecs (3,6 duizend) geregistreerd in de provincie Zuid-Holland. Rekening houdend met het aantal inwoners per provincie staan speedpedelecs relatief het vaakst geregistreerd in de provincie Utrecht, gevolgd door Gelderland en Groningen. Utrecht telde 159 particuliere speedpedelecs per 100 duizend inwoners en Gelderland en Groningen respectievelijk 137 en 136. Dit is dezelfde top 3 als vorig jaar.
In Limburg en Flevoland zijn speedpedelecs het minst populair, met in Limburg 64 en in Flevoland 73 speedpedelecs per 100 duizend inwoners. Speedpedelecs stonden vooral geregistreerd in gemeenten in weinig stedelijke gebieden en minder vaak in de grote steden.

Particuliere speedpedelecs, 1 juli 2020
provinciespeed-pedelecs ( per 100 duizend inwoners)
Groningen149,35
Fryslân114,62
Drenthe133,89
Overijssel134,89
Flevoland77,54
Gelderland147,22
Utrecht176,04
Noord-holland123,35
Zuid-holland103,14
Zeeland143,94
Noord_branbant109,48
Limburg69,46
Bron: CBS, RDW