Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Kenmerken personen Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Rokers (%) Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rokers Dagelijkse rokers onder bevolking (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Drinkstatus Drinkers (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Drinkers Zware drinkers onder bevolking (%) Drugsgebruik, 12 jaar of ouder Cannabisgebruik Afgelopen maand (%) Drugsgebruik, 12 jaar of ouder Cannabisgebruik Afgelopen jaar (%)
Totaal personen Waarde 2019 20,4 14,8 75,4 8,1 4,8 7,1
Geslacht: Mannen Waarde 2019 23,7 17,0 80,4 8,8 6,8 9,3
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 17,1 12,7 70,6 7,4 2,8 4,8
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2019 1,7 0,8 20,1 0,9 1,8 2,6
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2019 15,9 8,2 70,0 11,1 9,0 15,8
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2019 30,6 17,7 85,7 16,8 12,5 18,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 23 april 2020
De cijfers over bewegen 2019 werden toegevoegd.

Wijzigingen per 11 maart 2020
De tabel is aangevuld met cijfers over 2019.
Vanwege een wijziging in de vraagstelling en de antwoordcategorieën over de e-sigaret en over meeroken met ingang van 2019, zijn voor deze onderwerpen enkele nieuwe variabelen opgenomen.
Daarnaast zijn de cijfers over de consumptie van vis (min. 2 dagen p.w., waarvan 1 x vette vis) van 2018 aangepast. De cijfers hadden betrekking op de bevolking van 2 jaar of ouder in plaats van de bevolking van 4 jaar of ouder.

Wijzigingen per 17 oktober 2019
De percentages wekelijkse sporters van 12 jaar of ouder over de verslagjaren 2014-2017 en de percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder over verslagjaar 2017 zijn gecorrigeerd vanwege een fout in het coderen van de missende waarden.
Bij onderwerpen die bij 0,0 procent van de respondenten voorkomen, zijn voor de verslagjaren 2014-2018 de marges vervangen door puntjes, omdat de schatting van de marges in deze gevallen onvoldoende betrouwbaar is.
De percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder over de verslagjaren 2016 en 2018 zijn toegevoegd, evenals cijfers over bewegen van personen van 4 jaar of ouder over verslagjaar 2018.
De tabel is uitgebreid met het percentage personen van 12 jaar of ouder dat een elektronische sigaret gebruikt vanaf verslagjaar 2016, en met het percentage niet-rokers dat wordt blootgesteld aan tabaksrook van anderen (meeroken) vanaf verslagjaar 2015.
Ook is het percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik vanaf verslagjaar 2014 toegevoegd. Voor 12- tot 18-jarigen geldt sinds 2014 de richtlijn: niet drinken tot je 18e. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 glas per dag.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2020.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rookstatus
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. Vanaf 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Rokers
Dagelijkse rokers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u elke dag?
Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder
De vragen over de consumptie van alcohol worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Drinkstatus
Drinkers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met de antwoordcategorie ja op de vraag:: Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens alcoholhoudende drank gedronken, bijvoorbeeld bier, wijn, sterke drank, mixdrankjes of cocktails? Alcoholvrij of alcoholarm bier telt hier niet mee.
Drinkers
Zware drinkers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (mannen) of minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (vrouwen).
Drugsgebruik, 12 jaar of ouder
De vragen over het gebruik van drugs worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld. Van de volgende drugssoorten wordt gevraagd of ze wel eens gebruikt zijn en zo ja, wanneer voor het laatst:
• Cannabis (hasj, wiet, marihuana)
• Amfetamine (zoals pep en speed)
• XTC (ecstasy, MDMA)
• LSD
• Paddo's (hallucinogene paddenstoeltjes of magic mushrooms)
• Cocaine (ook crack, gekookte coke, freebase)
• Heroine (horse, smack of bruin)
• GHB
• Methadon
• Vanaf 2018: 4-Fluoramfetamine, ook wel 4-FA, 4-FMP of Flux genoemd
• Andere drugs
De antwoordcategorieën zijn telkens:
• Ja, in de afgelopen 30 dagen
• Ja, in de afgelopen 12 maanden maar niet in de afgelopen 30 dagen
• Ja, langer dan 12 maanden geleden
• Nee, nooit gebruikt
Cannabisgebruik
Op basis van de vraag naar het gebruik van cannabis (hasj, wiet, marihuana)
Afgelopen maand
Afgelopen jaar