Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen

© Hollandse Hoogte
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt ingegaan op de woningbouwveronderstellingen die als input zijn gebruikt voor de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In september 2019 is voor de zevende keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In deze prognose spelen veronderstellingen over de woningbouw een belangrijke rol. Dit artikel gaat in op de totstandkoming van deze woningbouwveronderstellingen. De mate van groei van gemeenten in regio’s met een gespannen woningmarkt wordt in belangrijke mate bepaald door de woningbouw. In de regionale prognose worden op het niveau van gemeenten veronderstellingen gedaan over de netto woningbouw in de komende decennia.