PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring

© CBS / Nikki van Toorn
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 van september 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemonitord.
Aangezien de regionale prognose consistent is met de nationale CBS Bevolkingsprognose en nationale CBS Huishoudensprognose zijn deze ook meegenomen bij de monitoring. De waargenomen en de voorspelde aantallen voor de bevolking, de componenten van bevolkingsgroei, de huishoudens en de woningvoorraad voor de afgelopen jaren zijn met elkaar vergeleken op zowel nationaal als gemeenteniveau. Een belangrijke conclusie is dat de grote steden doorgaans minder hard zijn gegroeid dan verwacht en hun buurgemeenten juist sneller. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.