Auteur: Andries de Jong (PBL), Corina Huisman (CBS), Lenny Stoeldraijer (CBS)

PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring

Over deze publicatie

In dit artikel wordt de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016–2040, die in september 2016 is gepubliceerd, gemonitord. Aangezien de regionale prognose consistent is met de nationale CBS Bevolkingsprognose en nationale CBS Huishoudensprognose zijn deze ook meegenomen bij de monitoring. De waargenomen en de geprognosticeerde aantallen voor de bevolking, de componenten van bevolkingsgroei, de huishoudens en de woningvoorraad voor de afgelopen jaren zijn met elkaar vergeleken op zowel nationaal als gemeenteniveau.Een belangrijke conclusie is dat de grote steden doorgaans minder hard zijn gegroeid dan verwacht en hun buurgemeenten juist sneller. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050.