Storymap verstedelijking

Zolang steden bestaan, hebben ze een belangrijke rol gespeeld in het leven van mensen: zij trokken naar de steden op zoek naar werk, een opleiding, nieuwe kansen of vertier.

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw verloren veel Nederlandse steden tijdelijk hun aantrekkingskracht, maar nu zijn steden - en de gebieden eromheen - weer helemaal booming. Dit heeft ook een keerzijde: in de ‘randgebieden’ van Nederland, die vaak al dunner bevolkt zijn, begint de bevolking te krimpen, onder andere omdat jongeren wegtrekken.

Sinds 2013 verlaten vooral weer meer gezinnen de grote stad dan dat er naartoe gaan, maar zij blijven veelal in de Randstad en dicht in de buurt van de stad wonen. Het aantal inwoners van steden zelf blijft evengoed groeien. Dit komt door het groeiend aantal immigranten dat zich in de steden vestigt. Ook worden er in de grote steden betrekkelijk veel baby's geboren vanwege het grote aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Als de stedelijke regio's zo aantrekkelijk zijn, wat betekent dat dan voor de bewoners van de regio’s die krimp laten zien? Hoe groot zijn de regionale verschillen in kansen op werk, en in het opleidingsniveau en inkomen van de inwoners? Bekijk de interactieve storymap via de link onderaan deze pagina.

schermafbeelding stoprymap verstedelijking