Microdata: Zelf onderzoek doen

Microdata zijn koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau waarmee Nederlandse universiteiten, wetenschappelijke organisaties, planbureaus en onderzoeksinstanties in een aantal andere EU-landen onder strikte voorwaarden zelf statistisch onderzoek kunnen doen. Het borgen van privacy en het voorkomen van onthulling van personen of bedrijven is daarbij het uitgangspunt. Het onderzoek wordt gedaan in een beveiligde microdata-omgeving van het CBS, de Remote-Access-omgeving (RA-omgeving).

Hoe werkt het?

1. Instellingsmachtiging

Om toegang te krijgen tot CBS-microdata dient een instelling gemachtigd te zijn. Het hoofd van de instelling moet daartoe een verzoek te doen. Uw aanvraag wordt getoetst door het CBS op onder andere de vraag of de instelling het verrichten van statistisch of wetenschappelijk onderzoek als hoofdactiviteit heeft en publiceert voor de openbaarheid. Een lijst van gemachtigde instellingen.

2. Projectaanvraag

De projectaanvraag wordt gedaan door middel van vier sjablonen. Hierin wordt gevraagd naar het doel van het project, de onderzoeksvragen en de beoogde bestanden die nodig zijn voor het betreffende onderzoek. De projectaanvraag wordt getoetst op onder andere de haalbaarheid en AVG-grondslag. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een gesprek met CBS-experts en stelt het CBS een kostenoverzicht op. De kosten voor het zelf doen van onderzoek zijn onder meer afhankelijk van het aantal onderzoekers, het aantal verschillende bestanden en de duur van het project. Gedurende de contractperiode ontvangt u per kwartaal een factuur van het CBS. Zie voor meer informatie onze dienstencatalogus. Indien akkoord worden een contract en per onderzoeker een geheimhoudingsverklaring opgesteld.

3. Aanvullende mogelijkheden

Er wordt een projectomgeving voor u ingericht waarbij u toegang heeft tot de benodigde bestanden. Eventueel stelt het CBS een maatwerkbestand samen of levert u een extern bestand aan dat wij voor u koppelbaar maken met de CBS microdata. Ook kunnen in overleg verschillende softwarepakketten aan de omgeving worden toegevoegd, naast de standaard aangeboden software. Meer hierover kunt u vinden in de dienstencatalogus.

4. Uitvoering

Om te kunnen werken op RA ontvangt u van het CBS een token en uitleg over het werken in de RA-omgeving. Ook moet u slagen voor de awarenesstoets. Tijdens het werken aan het project kunt u nog diverse aanpassingen doen, zoals onderzoekers of bestanden toevoegen. De resultaten van uw onderzoek worden door het CBS beoordeeld op onthullingsrisico, voordat deze naar buiten gebracht kunnen worden. Meer hierover leest u in onze outputrichtlijnen.

5. Publicatie

Na afronding van uw project wordt uw project gearchiveerd en uw account afgesloten. De resultaten van onderzoek op CBS microdata moeten direct na afloop van het onderzoek openbaar gepubliceerd te worden. Alle publicaties dienen gedeeld te worden met het CBS en de juiste bronvermelding bevatten.

Meer weten?

Mocht u na het bezoeken van de verschillende pagina’s nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.