Microdata: Zelf onderzoek doen

Geautoriseerde instellingen kunnen zelf onderzoek doen met de microdatabestanden van het CBS. Microdata zijn koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau waarmee u als onderzoeker onder strikte voorwaarden zelf statistisch onderzoek kunt doen. Voor een onderzoeksproject moet u een invulwerkblad en een onderzoeksvoorstel indienen. De resultaten van uw onderzoek dient u volledig, direct en in principe kosteloos beschikbaar te stellen aan belangstellenden.

Welke organisaties mogen met microdata werken?

De volgende organisaties kunnen toegang krijgen tot microdata:

  • Nederlandse universiteiten.
  • Wetenschappelijke organisaties.
  • Planbureaus.
  • Statistische instanties in een EU-land.
  • Andere onderzoeksinstellingen die gemachtigd zijn om met de microdata te mogen werken.

Als uw organisatie niet gemachtigd is om met de microdata te werken, dan kunt u een aanvraag hiervoor indienen met het Aanvraagformulier instelling. U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

  1. De primaire doelstelling van uw instelling (dan wel het betreffende onderdeel daarvan) is het verrichten van statistisch of wetenschappelijk onderzoek. 
  2. U maakt de resultaten van het onderzoek openbaar.
  3. Uw instelling heeft een goede naam en faam.

Buitenlandse instellingen dienen bij voorkeur een relatie te hebben met een Nederlandse gemachtigde instelling.

Hoe werkt het?

U kunt vanuit iedere veilige werkplek via een beveiligde internetverbinding onderzoek doen op de microdata van het CBS (Remote Access). Hiervoor krijgt u een persoonsgebonden token in bruikleen. U heeft alleen toegang tot de bestanden die nodig zijn voor uw onderzoek. Het is ook mogelijk om uw eigen bestanden te uploaden en te koppelen aan CBS-microdata. U krijgt een afgeschermde werkomgeving tot uw beschikking waarin u uw tussenbestanden, syntaxen en output kunt opslaan. Alle microdata blijven binnen de beveiligde omgeving van CBS. Als u gegevens buiten de beveiligde omgeving wilt brengen, kan dit alleen via de exportmap. Als u (tussen)resultaten buiten de beveiligde omgeving wilt brengen, dan controleert het CBS of uw resultaten geen onthullingsrisico bevatten. Meer hierover leest u in onze outputrichtlijnen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor microdataonderzoek zijn onder meer afhankelijk van het aantal onderzoekers, het aantal bestandsonderwerpen en de duur van het project. Zie voor meer informatie onze dienstencatalogus.

Gebruikersraad

Het CBS overlegt regelmatig met een representatie van de gebruikers van microdata: de gebruikersraad. In dit overlegorgaan spreken we over de mogelijkheden en voorwaarden van het werken met microdata.

Meer weten?

Neem dan contact op met CBS Microdata Services. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden, de onderzoeksmogelijkheden met u te bespreken, en uw project te faciliteren.