Microdata: Zelf onderzoek doen

Microdata zijn koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau waarmee Nederlandse universiteiten, wetenschappelijke organisaties, planbureaus, statistische instanties in een EU-land onder strikte voorwaarden zelf statistisch onderzoek kunnen doen. Het borgen van privacy en het voorkomen van onthulling van personen of bedrijven is daarbij het uitgangspunt.

Hoe werkt het?

Om toegang te krijgen moeten een aantal stappen doorlopen worden. Deze zijn hieronder in vogelvlucht weergegeven. Rechtsboven vindt u een gedetailleerde uitleg van de stappen.

stappenplan van microdata

U kunt via een beveiligde internetverbinding onderzoek doen op de microdata van het CBS. Hiervoor krijgt u een persoonsgebonden token in bruikleen. U heeft alleen toegang tot de bestanden die nodig zijn voor uw onderzoek. Het is mogelijk om externe bestanden te uploaden en te koppelen aan CBS-microdata. U krijgt dan een afgeschermde werkomgeving tot uw beschikking waarin u uw tussenbestanden, syntaxen en output kunt opslaan. Alle microdata blijven binnen de beveiligde omgeving van het CBS. Als u resultaten buiten de beveiligde omgeving wilt brengen, dan controleert het CBS of uw resultaten geen onthullingsrisico bevatten. Meer hierover leest u in onze outputrichtlijnen.

De kosten zijn onder meer afhankelijk van het aantal onderzoekers, het aantal bestandsonderwerpen en de duur van het project. Zie voor meer informatie onze dienstencatalogus.

Meer weten?

De stappen die nodig zijn om zelf met de microdata aan de slag te gaan staan in het stroomschema en worden onder de stappen rechtsboven verder uitgewerkt. Als u overweegt gebruik te maken van CBS Microdata Services is het in de meeste gevallen, en zeker voor nieuwe gebruikers, sterk aan te bevelen eerst contact op te nemen met één van de relatiebeheerders om uw ideeën en wensen oriënterend te bespreken.