Diensten en kosten

Aan het werken met CBS-microdata zijn kosten verbonden. Meer hierover leest u in onze dienstencatalogus. In de folder ‘Uw onderzoek Onze data’ vindt u op een meer beknopte en toegankelijke wijze informatie over onze dienstverlening en bijbehorende kosten.