Diensten en kosten

Aan het werken met CBS-microdata zijn kosten verbonden. Meer hierover leest u in onze dienstencatalogus. In de folder ‘Uw onderzoek Onze data’ vindt u op een meer beknopte en toegankelijke wijze informatie over onze dienstverlening en bijbehorende kosten.
Deelnemers aan ODISSEI kunnen onder voorwaarden een korting krijgen op de kosten van microdata onderzoek door gebruik te maken van de microdataregeling.

Beeldmerk ODISSEI