Microdatabijeenkomsten CBS-ODISSEI meetings

2 overleggende cbs'ers

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd voor onderzoekers en beleidsmakers om kennis en ervaring uit te wisselen over het werken met CBS Microdata.

Naast gebruikersmiddagen organiseren we ook CBS-ODISSEI Microdata meetings die meerdere keren per jaar georganiseerd worden. Aanmelding hiervoor gaat via Aanstaande Evenementen – ODISSEI – Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations (odissei-data.nl). Ideeën voor een meeting zijn welkom via microdata@cbs.nl.