Microdatabijeenkomsten CBS-ODISSEI meetings

2 overleggende cbs'ers

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd voor onderzoekers en beleidsmakers om kennis en ervaring uit te wisselen over het werken met CBS Microdata.

Wij zijn bijzonder verheugd om jullie weer uit te kunnen nodigen voor de CBS Microdatamiddag. Deze zal donderdag 7 maart 2024, in de middag, plaatsvinden in het CBS gebouw in Den Haag. Voor lunch, hapjes en drankjes wordt gezorgd.

Dit jaar staat de middag in het teken van het thema bestaanszekerheid. Onze hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen verzorgt de keynote, gevolgd door drie parallelsessies over actuele CBS onderzoeken en drie presentaties van RA onderzoekers.

We hebben het maximum aantal deelnemers bereikt en de inschrijving is inmiddels gesloten. Als je interesse hebt om deel te nemen kun je dit laten weten via  mdgebruikersdag@cbs.nl.dan kunnen we je op de wachtlijst zetten.

Let op! Voertaal van de dag is Nederlands.

Naast gebruikersmiddagen organiseren we ook CBS-ODISSEI Microdata meetings die meerdere keren per jaar georganiseerd worden. Aanmelding hiervoor gaat via Aanstaande Evenementen – ODISSEI – Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations (odissei-data.nl). Ideeën voor een meeting zijn welkom via microdata@cbs.nl.