Inloggen op Remote Access

Om in te kunnen loggen op de RA-omgeving dient u eerst een VMware client en Virtual Private Network (VPN) client te installeren (zie handleiding). Alleen Mac en Windows systemen kunnen een VPN verbinding met het CBS maken. Het kan zijn dat uw eigen bedrijfsnetwerk zo ingericht is dat de VPN client van het CBS niet werkt. U zult dan een aparte, losse PC of laptop moeten aanschaffen om een veilige verbinding met het CBS te maken.

Als u gemachtigd bent, kunt u na het opzetten van een VPN verbinding inloggen op de RA-omgeving met uw inloggegevens. Ook hiervoor vindt u de handleiding hieronder.

Mocht u na het lezen van de handleidingen nog vragen hebben over het inloggen op RA dan verzoeken we u eerst het FAQ-document te lezen. Staat uw antwoord er niet bij, dan kunt u contact met Microdata Services opnemen.

Storing op RA-omgeving?

Als u een storing ervaart op de RA-omgeving waardoor u niet meer (goed) kunt werken, wilt u dan het onderstaande excelbestand downloaden en ingevuld naar ons mailen (microdata@cbs.nl)? Op deze manier kunnen we u het beste en snelste helpen.