Gebruikersraad

Microdataservices kent een gebruikersraad. Deze raad fungeert als klankbord en overlegplatform voor CBS. De Gebruikersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de producten en diensten van Microdataservices.

Leden

De Raad bestaat uit een tiental personen die verbonden zijn aan instellingen die gebruik maken van de diensten van Microdataservices. De leden vertegenwoordigen de belangen van de onderzoeksgemeenschap in brede zin. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter. Vanuit het CBS is de directeur Statistische Dienstverlening en Informatieverstrekking lid van de raad. De senior relatiebeheerder van Microdataservices vervult de rol van secretaris.

Vergaderfrequentie

De Gebruikersraad komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.

Samenstelling Gebruikersraad MiDaS

 • Dr. M.J. (Michiel) Bijlsma (SEO, voorzitter)
 • Dr. K.C.M. (Kees) Leidelmeijer (In Fact)
 • Dr. C.H. (Ilonca) Vaartjes (UMC Utrecht, Julius Centrum)
 • Dr. A. (Albert) Wong (RIVM)
 • Drs. E.L.M. (Erwin) Zijleman (CPB)
 • Prof. Dr. B. (Bas) van der Klaauw (VU)
 • Dr. M.J.G. (Maurice) Bun (DNB)
 • Prof. Dr. R.A. (Robert) Verheij Verheij (NIVEL, Zorginstituut NL en TiU)
 • Dr. H.P (Henry) van der Wiel (Min. EZK, Bedrijfsleven en Innovatie)
 • Dr. K. (Kasia) Karpinska (ODISSEI, EUR)
 • Drs. I.M. (Idske) de Jong (Gemeente Amsterdam, O&S)
 • Dr. J.D. (Jan Dirk) Vlasblom (SCP)
 • Ir. R.G.W. (Ruben) Dood (Directeur Beleidsstatistiek en Dataservices)
 • Drs. I. (Ivo) Gorissen (Relatiebeheerder Microdataservices, secretaris)

Verslagen