Aanvraag toegang microdata

Mensen aan vergadertafel in het CBS in Leidschenveen

Instellingsmachtiging

Om toegang te kunnen krijgen tot microdata moet de aanvrager werkzaam zijn bij een gemachtigde instelling. Indien uw instelling nog niet gemachtigd is voor toegang tot CBS microdata kan het hoofd van de instelling daartoe een verzoek indienen bij de Directeur Generaal van het CBS. Voorwaarden voor de machtiging staan beschreven in het aanvraagformulier. De toegang kan voor maximaal drie jaar verstrekt worden. Daarna kan uw organisatie verlenging aanvragen.

U kunt het ingevulde formulier sturen naar AanvraagMicrodata@cbs.nl.

Projectaanvraag

Heeft uw organisatie een instellingsmachtiging? Dan kunt u voor het opstarten van een microdata project een onderzoeksvoorstel (bijlage 1) en bijlage 2, 3 en 4 invullen en mailen naar microdata@cbs.nl. Deze vier formulieren vindt u hieronder als downloadbare en digitaal in te vullen bestand. U hoeft het invulwerkblad niet volledig in te vullen, vult u het in voor zover mogelijk (tabblad 2 en 3) en wij nemen contact met u op.

De projectaanvraag wordt in ieder geval getoetst op de volgende punten:

  • De instelling beschikt over een geldige machtiging voor toegang tot microdata.
  • De microdata worden alleen gebruikt voor doeleinden van statistische aard, dus niet voor administratieve, gerechtelijke of fiscale doeleinden of voor controledoeleinden tegen individuele personen, bedrijven of instellingen.
  • Onder andere vanwege de doelbinding die de AVG voorschrijft, dient de instelling een welomschreven onderzoeksomschrijving in (die in het geval van een exploratief onderzoek ook een globaal karakter mag hebben).
  • De instelling is verantwoordelijk voor openbaarmaking van de uitkomsten van het onderzoek en geeft aan wanneer en op welke wijze publicatie zal geschieden.
  • Het is aannemelijk dat tenminste een aanzienlijk deel van de onderzoeksvragen beantwoord kan worden met CBS microdata.
  • Indien de instelling zelf bestanden inbrengt ter koppeling met CBS microdata, zijn deze rechtmatig verkregen, mogen verstrekt worden aan CBS en mogen gebruikt worden voor onderzoek.
  • Inhoud en methoden van het onderzoek, en de kwaliteit daarvan, blijven de verantwoordelijkheid van de externe onderzoeker.