Export van gegevens

Alle gegevens die u buiten de beveiligde RA-omgeving wilt brengen noemt het CBS export. U kunt gegevens alleen buiten de beveiligde omgeving brengen door gebruik te maken van de exportmap. U mag gegevens uit deze omgeving beslist niet overschrijven, fotograferen of met behulp van de functieknop ‘printscreen’ buiten de RA-omgeving brengen. Dit geldt voor alle informatie die u buiten de beveiligde omgeving wilt brengen, dus voor zowel inhoudelijke vragen, syntaxen als resultaten. Hoe u gegevens juist exporteert, kunt u lezen in het document ‘Aanbieden output of andere exportbestanden’.

Wilt u (tussen)resultaten buiten de beveiligde RA-omgeving brengen? Dan controleert het CBS of uw resultaten geen onthullingsrisico bevatten. Meer hierover leest u in onze outputrichtlijnen.