Banen - Werkgelegenheid

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen kwam in het derde kwartaal van 2021 uit op 11 036 duizend. Hiermee is voor het eerst de grens van 11 miljoen banen gepasseerd. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van een jaar eerder is het aantal banen met 283 duizend gestegen. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het totaal aantal banen in het tweede kwartaal 162 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2021.

In de banencijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd. De cijfers zijn inclusief de banen van mensen die vanwege de coronacrisis niet of minder kunnen werken, maar wel krijgen doorbetaald. Een dergelijke voorziening wordt vergemakkelijkt door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW), die gold van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2021 en in verband met de coronacrisis was ingesteld om baanverlies en werkloosheid te beperken.

In het derde kwartaal van 2021 waren er 8 699 duizend banen van werknemers. In vergelijking met het derde kwartaal van 2020 waren er 254 duizend banen meer. Ruim één op de vijf banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal banen van zelfstandigen kwam in het derde kwartaal van 2021 uit op 2 337 duizend. Dat zijn er 29 duizend meer dan het derde kwartaal van 2020. De raming van het aantal banen van zelfstandigen kent een grotere onzekerheid dan gewoonlijk in verband met de herziening van de Enquête beroepsbevolking.
Uit de cijfers die gecorrigeerd zijn voor seizoensinvloeden, blijkt dat het aantal banen van werknemers in het derde kwartaal van 2021 steeg met 149 duizend tot 8 688 duizend. Dit zijn er meer dan ooit tevoren en het is het tweede kwartaal achtereen met een flinke groei.

Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 13 duizend (0,5 procent) en kwam daarmee op het hoogste punt ooit bereikt (2 346 duizend).

Het aantal banen van werkzame personen verschilt van het aantal mensen in de werkzame beroepsbevolking. Het grootste verschil is dat een persoon tegelijkertijd meerdere banen kan hebben. Daarnaast geldt dat de werkgelegenheidscijfers betrekking hebben op alle personen die in Nederland werken, terwijl de cijfers over de beroepsbevolking betrekking hebben op de personen die in Nederland wonen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsvolume en werkzame personen per kwartaal volgens Nationale rekeningen