Werkloosheid naar regio

In het vierde kwartaal van 2020 was 4,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, in het vierde kwartaal van 2019, was dat nog 3,3 procent. In het vierde kwartaal van 2020 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen en Noord-Holland en het laagst in Zeeland. Vergeleken met een jaar geleden steeg de werkloosheid in bijna alle provincies.

Hoogste werkloosheidspercentage in Noord-Holland en Groningen

Noord-Holland en Groningen noteerden met 4,8 procent de hoogste werkloosheid in het vierde kwartaal van 2020, gevolgd door Zuid-Holland (4,5 procent) en Flevoland (4,2 procent). Met 3,1 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland.

Werkloosheid in bijna alle provincies gestegen

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de vierde kwartalen van 2019 en 2020 met 0,7 procentpunt toe. De werkloosheid steeg in alle provincies. De stijging was het sterkst in Noord-Holland (1,5 procentpunt) en Drenthe (1,4 procentpunt). In Groningen bleef de werkloosheid vrijwel gelijk.

Sinds 2010 werkloosheidspercentage elk jaar het laagst in Zeeland

In de afgelopen jaren was het werkloosheidspercentage het laagst in Zeeland. Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid in het afgelopen decennium het hoogste niveau bereikte in 2014 en vervolgens tot en met 2019 weer daalde. Alleen in Groningen en Zeeland zette de daling een jaar later in. Tussen het hoogste punt in 2014 en 2019 daalde de werkloosheid het sterkst in Flevoland. In 2020 steeg de werkloosheid weer in bijna alle provincies.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie