Zoekresultaten

235 resultaten voor waterleidingbedrijven
235 resultaten voor waterleidingbedrijven

Pagina 9 van 10

Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Oprichtingen en opheffingen van bedrijven naar grootte, rechtsvorm, bestaansduur en bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar bestemming 1969 - 2012

Bruto investeringen in vaste activa naar bestemming Economische activiteiten conform standaard bedrijfsindeling 2008

Cijfers

Bedrijven; naar economische activiteit (SBI 2008), 2006-2010

Bedrijven naar grootteklasse (werkzame personen) en activiteit (SBI 2008).

Cijfers

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nr, 1995-2016

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Bestemmingen bedrijfstakken en finale bestedingen

Cijfers

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nr, 1995-2016

Uitvoer van goederen en diensten naar herkomst Bedrijfstakken van herkomst

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nr, 1969-2016

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht

Cijfers

Bodemgebruik in Nederland: 1989;1993;1996

Oppervlakte bossen, bebouwde grond, verkeersvoorzieningen, recreatie, natuurlijke terreinen en water per gemeente, provincie

Cijfers

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met >10 werknemers, 2008-2011

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Milieurekeningen; emissies naar lucht 1990-2009

Milieurekeningen: luchtemissies herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Milieurekeningen; emissies naar water; 1995-2008

Zware metalen en Nutriënten. herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Bbp, productie en bested.; Productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur en beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Cijfers

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestigingen van bedrijven:stand op 1 januari. Bedrijfstakken, branches, SBI 2008, regio's.

Cijfers

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en econ. activ. (SBI2008),2008-2014

Banen van werknemers per bedrijfsgrootte, 2008-2014 bedrijfstakken en branches SBI2008, 2008-2014

Cijfers

Energieverbruik; opbouw, bedrijfstak, 2011-2016

Energieverbruik, aanbod, omzetting, finaal verbruik, aanvoer, aflevering Energiedragers, aardgas, elektriciteit, olie, hernieuwbaar, bedrijven

Cijfers

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nr, 1969-2016

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstak (SBI 2008) aanvrager, 2009-2010

Patenten, patentaanvragen, ondernemingen, epo, nl octrooicentrum Patentaanvragers en patentaanvragen naar economische activiteit

Cijfers

Nationale Rekeningen 2009; Productie, verbruik, inkomensvorming

Productie, verbruik, componenten van de toegevoegde waarde en afschrijvingen naar bedrijfstakken, - klassen en sectoren.

Cijfers

Banen van werknemers (1993-2005); economische activiteit en geslacht

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht (tot op SBI 5 - digitniveau)

Cijfers

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Cijfers

Regionale rekeningen; investeringen in vaste activa

Totaal investeringen in vaste activa (bruto), investeringen in vaste activa (bruto) naar bedrijfstakken, naar type van activa, naar regio,

Cijfers

Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

Vestigingen naar activiteit en regio.

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak

Cijfers