Banen van werknemers; geslacht, bedrijfstakken (SBI'93), 1993 - 2005

Banen van werknemers; geslacht, bedrijfstakken (SBI'93), 1993 - 2005

SBI 1993 Perioden Banen van werknemers totaal (x 1 000)
41 Waterleidingbedrijven 2005 31 december voorlopig 5,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht
(tot op SBI 5 - digitniveau)
1993- 2005.
Gewijzigd op 19 januari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers totaal
Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan een
werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid verricht op basis
van loon of salaris.