Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Bedrijfsomvang Perioden Bedrijven met omzetstijging (%) Bedrijven met omzetdaling (%) Bedrijven met omzet stabiel (%) Bedrijven met snelle omzetstijging (%) Bedrijven met snelle omzetdaling (%)
36 Waterleidingbedrijven 1 werkzame persoon 2012 4e kwartaal . . . . .
36 Waterleidingbedrijven 2 tot 10 werkzame personen 2012 4e kwartaal x x x x x
36 Waterleidingbedrijven 10 tot 50 werkzame personen 2012 4e kwartaal . . . . .
36 Waterleidingbedrijven 50 tot 100 werkzame personen 2012 4e kwartaal . . . . .
36 Waterleidingbedrijven 100 tot 250 werkzame personen 2012 4e kwartaal x x x x x
36 Waterleidingbedrijven 250 of meer werkzame personen 2012 4e kwartaal 14 71 14 0 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van omzetstijging en -daling. De ontwikkeling wordt weergegeven als het percentage bedrijven dat ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder in omzet is gestegen, gedaald of in omzet gelijk is gebleven. De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2004 tot en met 4e kwartaal 2012.

Status van de cijfers:
Alle gegevens in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 7 oktober 2013:
De cijfers van het 3e en 4e kwartaal van 2012 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt per 7 oktober 2013 stopgezet en zal worden voortgezet als: Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008. Zie paragraaf 3.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven met omzetstijging
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan een half procent is gestegen ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.
Bedrijven met omzetdaling
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan een half procent is gedaald ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.
Bedrijven met omzet stabiel
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder (met minder dan een half procent is gestegen of gedaald).

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.
Bedrijven met snelle omzetstijging
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan twintig procent is gestegen ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.
Bedrijven met snelle omzetdaling
Percentage bedrijven waarvan de omzet in deze periode met meer dan twintig procent is gedaald ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.

Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens
gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst. Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.