Regionale rekeningen; investeringen in vaste activa

Regionale rekeningen; investeringen in vaste activa

Regio's Perioden Naar bedrijfstakken Energie- en waterleidingbedrijven (mln euro)
Nederland 2008* 2.975
Extra-regio 2008* -
Noord-Nederland (LD) 2008* 307
Oost-Nederland (LD) 2008* 791
West-Nederland (LD) 2008* 1.225
Zuid-Nederland (LD) 2008* 652
Groningen (PV) 2008* 156
Friesland (PV) 2008* 59
Drenthe (PV) 2008* 92
Overijssel (PV) 2008* 261
Flevoland (PV) 2008* 153
Gelderland (PV) 2008* 378
Utrecht (PV) 2008* 101
Noord-Holland (PV) 2008* 180
Zuid-Holland (PV) 2008* 536
Zeeland (PV) 2008* 408
Noord-Brabant (PV) 2008* 406
Limburg (PV) 2008* 246
Oost-Groningen (CR) 2008* x
Delfzijl en omgeving (CR) 2008* x
Overig Groningen (CR) 2008* x
Noord-Friesland (CR) 2008* x
Zuidwest-Friesland (CR) 2008* x
Zuidoost-Friesland (CR) 2008* x
Noord-Drenthe (CR) 2008* x
Zuidoost-Drenthe (CR) 2008* x
Zuidwest-Drenthe (CR) 2008* x
Noord-Overijssel (CR) 2008* x
Zuidwest-Overijssel (CR) 2008* x
Twente (CR) 2008* x
Veluwe (CR) 2008* x
Achterhoek (CR) 2008* x
Arnhem / Nijmegen (CR) 2008* x
Zuidwest-Gelderland (CR) 2008* x
Utrecht (CR) 2008* x
Kop van Noord-Holland (CR) 2008* x
Alkmaar en omgeving (CR) 2008* x
IJmond (CR) 2008* x
Agglomeratie Haarlem (CR) 2008* x
Zaanstreek (CR) 2008* x
Groot-Amsterdam (CR) 2008* x
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2008* x
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2008* x
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2008* x
Delft en Westland (CR) 2008* x
Oost-Zuid-Holland (CR) 2008* x
Groot-Rijnmond (CR) 2008* x
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2008* x
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2008* x
Overig Zeeland (CR) 2008* x
West-Noord-Brabant (CR) 2008* x
Midden-Noord-Brabant (CR) 2008* x
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2008* x
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2008* x
Noord-Limburg (CR) 2008* x
Midden-Limburg (CR) 2008* x
Zuid-Limburg (CR) 2008* x
Flevoland (CR) 2008* x
Utrecht-West (CP) 2008* x
Stadsgewest Amersfoort (CP) 2008* x
Stadsgewest Utrecht (CP) 2008* x
Zuidoost-Utrecht (CP) 2008* x
Amsterdam (CP) 2008* x
Overig agglomeratie Amsterdam (CP) 2008* x
Edam-Volendam e.o. (CP) 2008* x
Haarlemmermeer e.o. (CP) 2008* x
Aggl. 's-Gravenhage ex. Zoetermeer (CP) 2008* x
Zoetermeer (CP) 2008* x
Rijnmond (CP) 2008* x
Overig Groot-Rijnmond (CP) 2008* x
Drechtsteden (CP) 2008* x
Overig Zuidoost-Zuid-Holland (CP) 2008* x
Stadsgewest 's-Hertogenbosch (CP) 2008* x
Overig Noordoost-Noord-Brabant (CP) 2008* x
Almere (CP) 2008* x
Flevoland-Midden (CP) 2008* x
Noordoostpolder en Urk (CP) 2008* x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste
activa (volgens het eigendomscriterium)in de verschillende regio's.
De investeringen kunnen worden onderverdeeldnaar de verschillende
bedrijfstakken en typen van activa waarin is geïnvesteerd.
Bij de regionale indeling kan gekozen worden uit de verschillende
landsdelen (Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland), provincies en
(uitgesplitste) COROP-gebieden.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve
beschrijving van het economisch proces van de verschillende regio's
binnen een land. De regionale investeringscijfers sluiten aan op de
totalen uit de nationale rekeningen. Het betreft de investeringen in
vaste activa uit productie en invoer, dus exclusief de verkoop van
gebruikte vaste activa. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale
rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale
economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de
resultaten van de verscheidene regio's. Deze publicatie bevat uitsluitend
cijfers in lopende prijzen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: jaarlijks

Wat is de status van de cijfers?
De cijfers tot en met 2007 zijn definitief. Het meest recente jaar heeft
nog een voorlopig karakter.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Gewijzigd per: 13 januari 2011.

Reden wijziging: Het voorlopig jaar 2007 is gewijzigd in een definitief
jaar. Het voorlopig jaar 2008 is toegevoegd.

Wanneer komen er weer nieuwe cijfers beschikbaar?
januari 2012

Toelichting onderwerpen

Naar bedrijfstakken
Verdeling van de variabele naar bedrijfstakken. Bedrijfstakken: alle
eenheden van economische activiteit op lokaal niveau die dezelfde of
soortgelijke activiteiten verrichten.
Energie- en waterleidingbedrijven
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en warm water
Deze sectie omvat:
40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en
warm water
41 Winning en distributie van water