Zoekresultaten

235 resultaten voor waterleidingbedrijven
235 resultaten voor waterleidingbedrijven

Pagina 8 van 10

Investeringen materiële vaste activa bedrijven 2000-2008

Investeringen in vaste activa Naar bedrijfsactiviteiten (SBI'93)

Cijfers

Opbrengst milieuheffingen, -belastingen en verwijderingsbijdragen;1987-2009

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen Betalingsplichtigen

Cijfers

Producentenprijzen; SBI 2008, 2010=100, 1981-2017

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers

Research & Development (R&D) door bedrijven, SBI, bedrijfsomvang, 2008-2010

R&D-uitgaven, R&D-personeel, aantal bedrijven met eigen R&D Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), grootteklasse

Cijfers

Kwartaalrekeningen; waarden 1987 - kw1 2011

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euro.

Cijfers

Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers

Banen, arbeidsjaren, arbeidsduur per baan, arbeidsvolume, lonen. jaar- en kwartaallonen, geslacht, economische activiteit.

Cijfers

Inkomstenbron na bedrijfseconomisch ontslag, SBI '93 2004-08

Totaal bedrijfseconomisch ontslagenen, inkomstenbron op peilmoment naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, ontslagroute, ontslagjaar, SBI'93

Cijfers

Arbeidsomstandigheden; bedrijfsklassen SBI'93 (1997-2005)

Arbeidsomstandigheden absoluut en in procenten naar bedrijfsklassen en arbeidspositie

Cijfers

Kwartaalrekeningen; mutaties

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele verandering.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking, vergrijzing per bedrijfstak SBI'93; 1960-2014

werkzame beroepsbevolking; gemiddelde leeftijd; generatie-index geslacht, leeftijd, herkomst, positie werkkring, sbi, opleidingsniveau

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfsklasse (SBI 2008)

Cijfers
Cijfers

Van arbeid naar pensioen; personen 55 jaar of ouder, 1999-2016

Van arbeid naar pensioen geslacht, leeftijd, herkomst, bedrijfstakken, opleidingsniveau

Cijfers

Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers; 1969-2012

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht

Cijfers

Milieurekeningen; watergebruik 2003 - 2011

Milieurekeningen: watergebruik Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Cijfers

Groeirekeningen; kapitaalgoederenvoorraad 1988-2012

Kapitaalgoederenvoorraad: volumemutaties en voorraadveranderingen naar bedrijfstakken en -klassen, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; 1969-2012

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; invoer naar bestemming 1988 - 2012

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Finale bestedingen en economische activiteiten SBI 2008

Cijfers

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit, 2006-2009

Banen van werknemers per bedrijfsgrootte bedrijfstakken en branches SBI '93

Cijfers

Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen Betalingsplichtigen

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

Arbeidskosten, structuur van de arbeidskosten naar bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit)

Cijfers

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nr, 1969-2016

Bruto investeringen in vaste activa naar bestemming Economische activiteiten conform standaard bedrijfsindeling 2008

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; uitvoer naar herkomst 1988 - 2012

Uitvoer van goederen en diensten naar herkomst Economische activiteit conform standaard bedrijfsindeling 2008

Cijfers

Bedrijven; naar grootte en rechtsvorm, SBI 2008, 2006-2010

Bedrijven naar activiteit, naar grootteklasse (werkzame personen), naar rechtsvorm.

Cijfers