Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI '93) Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkring Totaal werknemers (x 1 000) Positie in de werkkring Werknemers vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkring Werknemers flex. arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkring Zelfstandigen Totaal zelfstandigen (x 1 000) Positie in de werkkring Zelfstandigen Zelfstandigen zonder personeel (x 1 000) Positie in de werkkring Zelfstandigen Zelfst met personeel en meew. gezinsl. (x 1 000)
41 Waterleidingbedrijven Totaal persoonskenmerken 2008 6 . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven Mannen 2008 4 . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven Vrouwen 2008 2 . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven 15 tot 25 jaar 2008 . . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven 25 tot 35 jaar 2008 . . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven 35 tot 45 jaar 2008 2 . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven 45 tot 55 jaar 2008 2 . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven 55 tot 65 jaar 2008 . . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven Onderwijsniveau: lager onderwijs 2008 . . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs 2008 2 . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2008 2 . . . . . .
41 Waterleidingbedrijven Onderwijsniveau: onbekend 2008 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u jaarcijfers over personen in de werkzame beroepsbevolking en de bedrijfstak waar ze werkzaam zijn. De cijfers zijn verbijzonderd naar persoonskenmerken en kenmerken van de werkkring. De gegevens over de bedrijfstak zijn samengesteld volgens de Standaard Bedrijfsindeling '93 (SBI '93). De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Gegevens over bedrijfstak op basis van de EBB zijn alleen bedoeld als
achtergrondkenmerk en niet om het volume van een specifieke bedrijfstak weer te geven.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2012:
In deze tabel zijn ten opzichte van de vorige versie de gegevens over werknemers met een vaste danwel een flexibele arbeidsrelatie voor alle jaren gewijzigd. De reden hiervoor is dat de definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend. Deze worden nu tot de flexibele werknemers gerekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een tabel waarin gebruik wordt gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Positie in de werkkring
Bij de positie in de werkkring worden de volgende onderscheidingen
gehanteerd:
- Werknemers met een vaste arbeidsrelatie;
- Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie;
- Zelfstandige in eigen bedrijf;
- Meewerkende zelfstandige;
- Overige zelfstandige.
Totaal werknemers
Werknemers vaste arbeidsrelatie
Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die niet van beperkte duur is én die voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is.
Werknemers flex. arbeidsrelatie
Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft die van beperkte duur is of die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst is.
Hiertoe behoren:
Werknemer met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast én vaste uren
Werknemer met een tijdelijk dienstverband van 1 jaar of langer én vaste uren
Werknemer met een overig tijdelijk dienstverband én vaste uren
Oproep/-invalkracht
Uitzendkracht
Werknemer met een vast dienstverband zonder vaste uren
Werknemer met een tijdelijk dienstverband zonder vaste uren
Zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of
de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
Als zelfstandige worden aangemerkt:
- zelfstandige eigen bedrijf,
- meewerkend gezinslid,
- overige zelfstandige.
Totaal zelfstandigen
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of
de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
Als zelfstandige worden aangemerkt:
- zelfstandige eigen bedrijf,
- meewerkend gezinslid,
- overige zelfstandige.
Zelfstandigen zonder personeel
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een
zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij geen personeel in dienst
heeft.
Zelfst met personeel en meew. gezinsl.
Zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden
Zelfstandigen met personeel:
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen
rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een
zelfstandig uitgeoefend beroep en die daarbij personeel in dienst heeft.
Meewerkende gezinsleden:
Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid, niet op basis
van een expliciete arbeidsovereenkomst, in het bedrijf of de praktijk van
de partner of de ouders.