Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en econ. activ. (SBI2008),2008-2014

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal banen van werknemers naar bedrijfsgrootte.
De informatie over bedrijfsgrootte en economische activiteiten (de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008)), wordt gehaald uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. De banen van werknemers per bedrijf worden bepaald uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV. De cijfers betreffen het gemiddeld aantal banen in de maand december.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2008 tot en met 2010 zijn nader voorlopig.
De cijfers over 2011, 2012 en 2013 zijn voorlopig en nader voorlopig.
De cijfers over 2014 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijziging per 14 november 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008) (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal banen
Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Banen naar bedrijfsgrootte
Bedrijfsgrootte
De grootte, uitgedrukt in aantal werknemers, is hoofdzakelijk gebaseerd op informatie van de Bedrijfsverenigingen.
Uitzendkrachten en ingeleend personeel wordt hierbij niet meegeteld, uitgeleend personeel wel.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Bedrijfsgrootte 1 tot 10 werknemers
Bedrijfsgrootte 10 tot 50 werknemers
Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werknemers
Bedrijfsgrootte 100 tot 500 werknemers
Bedrijfsgrootte 500 en meer werknemers