Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Vestiging; economische activiteit hoofdbedrijf, SBI 2008, regio, 2006-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
36 Waterleidingbedrijven Nederland 2010 150
36 Waterleidingbedrijven Noord-Nederland (LD) 2010 20
36 Waterleidingbedrijven Oost-Nederland (LD) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven West-Nederland (LD) 2010 45
36 Waterleidingbedrijven Zuid-Nederland (LD) 2010 80
36 Waterleidingbedrijven Groningen (PV) 2010 10
36 Waterleidingbedrijven Friesland (PV) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Drenthe (PV) 2010 10
36 Waterleidingbedrijven Overijssel (PV) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Flevoland (PV) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Gelderland (PV) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Utrecht (PV) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Noord-Holland (PV) 2010 20
36 Waterleidingbedrijven Zuid-Holland (PV) 2010 15
36 Waterleidingbedrijven Zeeland (PV) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Noord-Brabant (PV) 2010 45
36 Waterleidingbedrijven Limburg (PV) 2010 35
36 Waterleidingbedrijven Oost-Groningen (CR) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Delfzijl en omgeving (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Overig Groningen (CR) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Noord-Friesland (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Zuidwest-Friesland (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Zuidoost-Friesland (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Noord-Drenthe (CR) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Zuidoost-Drenthe (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Zuidwest-Drenthe (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Noord-Overijssel (CR) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Zuidwest-Overijssel (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Twente (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Veluwe (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Achterhoek (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Arnhem / Nijmegen (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Zuidwest-Gelderland (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Utrecht (CR) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Kop van Noord-Holland (CR) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Alkmaar en omgeving (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven IJmond (CR) 2010 10
36 Waterleidingbedrijven Agglomeratie Haarlem (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Zaanstreek (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Groot-Amsterdam (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Delft en Westland (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Oost-Zuid-Holland (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Groot-Rijnmond (CR) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Overig Zeeland (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven West-Noord-Brabant (CR) 2010 10
36 Waterleidingbedrijven Midden-Noord-Brabant (CR) 2010 10
36 Waterleidingbedrijven Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2010 10
36 Waterleidingbedrijven Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2010 15
36 Waterleidingbedrijven Noord-Limburg (CR) 2010 10
36 Waterleidingbedrijven Midden-Limburg (CR) 2010 10
36 Waterleidingbedrijven Zuid-Limburg (CR) 2010 15
36 Waterleidingbedrijven Flevoland (CR) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Groningen (GA) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Leeuwarden (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Zwolle (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Enschede (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Apeldoorn (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Arnhem (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Nijmegen (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Amersfoort (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Utrecht (GA) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Amsterdam (GA) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Haarlem (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Leiden (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven 's-Gravenhage (GA) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Rotterdam (GA) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Dordrecht (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Breda (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Tilburg (GA) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven 's-Hertogenbosch (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Eindhoven (GA) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Geleen / Sittard (GA) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Heerlen (GA) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Maastricht (GA) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Groningen (SG) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Leeuwarden (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Zwolle (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Enschede (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Apeldoorn (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Arnhem (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Nijmegen (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Amersfoort (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Utrecht (SG) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Amsterdam (SG) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Haarlem (SG) 2010 10
36 Waterleidingbedrijven Leiden (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven 's-Gravenhage (SG) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Rotterdam (SG) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Dordrecht (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Breda (SG) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Tilburg (SG) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven 's-Hertogenbosch (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Eindhoven (SG) 2010 5
36 Waterleidingbedrijven Geleen / Sittard (SG) 2010 0
36 Waterleidingbedrijven Heerlen (SG) 2010 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) onderverdeeld naar (sub)klassen van de SBI 2008. De bedrijven
zijn voorts ingedeeld naar regionale kenmerken gebaseerd op de
gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar. Het aantal
bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Nieuwe versie:
Met ingang van het statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard
bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 20 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de statistische eenheid is veranderd.
- de hoofdactiviteit (SBI 2008) van de vestiging is toegepast.
Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten.
Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van
een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.