Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstak (SBI 2008) aanvrager, 2009-2010

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstak (SBI 2008) aanvrager, 2009-2010

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Ondernemingen met EPO-patentaanvragen (aantal) Patentaanvragen bij het EPO (aantal) Ondernemingen met NLOC-patentaanvragen (aantal) Patentaanvragen bij het NLOC (aantal)
36 Waterleidingbedrijven 2010* 1 1 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers- en aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen of particulieren zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het NLOC. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar de bedrijfstak/branche waarin de onderneming die de aanvraag heeft ingediend werkzaam is. Voor de indeling naar bedrijfstak wordt gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De cijfers geven een indicatie welke bedrijfstakken in de Nederlandse samenleving (het meest) innovatief zijn.

Deze tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2009 zijn definitief. De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen met EPO-patentaanvragen
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij het European Patent Office (EPO).
---
Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.

Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
---
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
Patentaanvragen bij het EPO
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het European Patent Office (EPO).
---
Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.

Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
---
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
Ondernemingen met NLOC-patentaanvragen
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij het NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC).
---
Tot en met 2009 heette NL Octrooicentrum anders: Octrooicentrum. Een patent dat is toegekend door het NLOC is alleen geldig in Nederland.

Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
---
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
Patentaanvragen bij het NLOC
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC).
---
Tot en met 2009 heette NL Octrooicentrum anders: Octrooicentrum. Een patent dat is toegekend door het NLOC is alleen geldig in Nederland.

Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
---
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.