Zoekresultaten

108 resultaten voor volksvertegenwoordiging
108 resultaten voor volksvertegenwoordiging

Pagina 4 van 5

Overdrachten van het Rijk naar bestemming 2003-2010

Overdrachten, bedrijven, overheid en huishoudens Bestuur, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Internationale handel; Invoer en uitvoer van diensten naar land, 2003-2013

Invoer en uitvoer van diensten uitgesplitst naar diverse dienstensoorten naar landen

Cijfers

De regionale economie 2018

Overzicht van regionale ontwikkelingen in de economie, arbeidsmarkt, thuiswerken, winkels en grensgebieden van Nederland in 2018.

Publicaties
Artikelen

SDG 5 Gendergelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 5 Gendergelijkheid. SDG 5 draait om gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen in de samenleving. In 2030 moeten...

Overig

Nederland langs de Europese meetlat 2019

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Publicaties

Internationale handel; in- en uitvoer van reisverkeersdiensten

Inkomend en uitgaand reisverkeer, naar de belangrijkste partnerlanden, naar privé en zakelijk reisverkeer.

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2019, vierde kwartaal

In deze Internationaliseringsmonitor staan exportprijzen, exportkwaliteit, handelsinstrumenten als importtarieven, NTM’s, handelsverdragen en de keuzes van bedrijven met betrekking tot hun traject...

Publicaties

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux-functies

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux - functies.

Cijfers

SDG 5 Gendergelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 5 Gendergelijkheid. SDG 5 draait om gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen in de samenleving. In 2030 moeten...

Overig

Rijk; Uitgaven en inkomsten per beleidsterrein 2003-2010

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar functies. Uitgaven en inkomsten naar functies.

Cijfers

Vertrouwen en stemgedrag

Sociaal en institutioneel vertrouwen en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017.

Publicaties

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2019

Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid?

Publicaties

Revisie van de macro-economische cijfers van het CBS

Naar aanleiding van Kamervragen en recente publiciteit treft u hierbij een toelichting aan op de revisie van de macro-economische cijfers.

Artikelen

Rijk; overheid, lopende en kapitaalrekening naar hoofdfuncties 2003-2009

Rijk; overheid, lopende - en kapitaalrekening naar hoofdfuncties.

Cijfers

Rijk; overheid, lopende-en kapitaalrekening naar Benelux-hoofdfuncties

Rijk; overheid, lopende - en kapitaalrekening naar Benelux-hoofdfuncties.

Cijfers

Overheid; uitgaven naar functies 1995 - 2012

Uitgaven van de overheid per transactie, ingedeeld naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Cijfers

ICT, kennis en economie 2019

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Publicaties

Rijk; vorderingen en schulden naar functie 2003-2009

Rijk; langlopende vorderingen en schulden naar hoofdfuncties. langlopende vorderingen en schulden naar hoofdfuncties

Cijfers

Rijk; langlopende vorderingen en schulden naar Benelux-functies

Rijk; langlopende vorderingen en schulden naar Benelux - functies

Cijfers

Beroepsbev.; int. definitie 2000-2006

Beroepsbevolking internationale definitie en beroepsniveau. Naar geslacht en persoonskenmerken.

Cijfers

Overheidsconsumptie; functies, sectoren 1995-2016

Overheidsconsumptie per subsector naar beleidsterreinen (COFOG). Algemeen bestuur, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, soc. bescherming.

Cijfers

Beroepsbevolking; internationale definitie 1996-2013

Beroepsbevolking internationale definitie en beroepsniveau naar geslacht en persoonskenmerken

Cijfers

Overheid; overheidsconsumptie naar functie 1995 - 2012

Overheidsconsumptie per subsector naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Cijfers

Leerlingen en geslaagden naar schoolgemeente, 2000-2005

Leerlingen en geslaagden. Onderwijssoort, schoolgemeente en geslacht.

Cijfers