Overheidsconsumptie; functies, sectoren 1995-2016

Overheidsconsumptie; functies, sectoren 1995-2016

COFOG overheidsfuncties Sectoren Perioden Overheidsconsumptie (mln euro)
Totaal Overheid 2016* 173.682
Totaal Centrale overheid 2016* 42.593
Totaal Lokale overheid 2016* 71.886
Totaal Socialezekerheidsfondsen 2016* 59.203
1. Algemeen overheidsbestuur Overheid 2016* 11.444
1. Algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2016* 6.108
1. Algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2016* 5.337
1. Algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2016* -1
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Overheid 2016* 6.910
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Centrale overheid 2016* 3.125
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Lokale overheid 2016* 3.785
1.1 Uitvoerende en wetgevende organen Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.2 Hulp buitenland Overheid 2016* 200
1.2 Hulp buitenland Centrale overheid 2016* 200
1.2 Hulp buitenland Lokale overheid 2016* 0
1.2 Hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.3 Algemene dienstverlening Overheid 2016* 1.440
1.3 Algemene dienstverlening Centrale overheid 2016* 1.306
1.3 Algemene dienstverlening Lokale overheid 2016* 134
1.3 Algemene dienstverlening Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.4 Fundamenteel onderzoek Overheid 2016* 1.142
1.4 Fundamenteel onderzoek Centrale overheid 2016* 1.142
1.4 Fundamenteel onderzoek Lokale overheid 2016* 0
1.4 Fundamenteel onderzoek Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Overheid 2016* 19
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Centrale overheid 2016* 19
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Lokale overheid 2016* 0
1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Overheid 2016* 13
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Centrale overheid 2016* 3
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Lokale overheid 2016* 10
1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Overheid 2016* 1.720
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Centrale overheid 2016* 313
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Lokale overheid 2016* 1.408
1.7 Verrichtingen overheidsschuld Socialezekerheidsfondsen 2016* -1
1.8 Algemene overdrachten overheden Overheid 2016* 0
1.8 Algemene overdrachten overheden Centrale overheid 2016* 0
1.8 Algemene overdrachten overheden Lokale overheid 2016* 0
1.8 Algemene overdrachten overheden Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2. Landsverdediging Overheid 2016* 7.943
2. Landsverdediging Centrale overheid 2016* 7.943
2. Landsverdediging Lokale overheid 2016* 0
2. Landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.1 Defensie Overheid 2016* 6.900
2.1 Defensie Centrale overheid 2016* 6.900
2.1 Defensie Lokale overheid 2016* 0
2.1 Defensie Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Overheid 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Centrale overheid 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Lokale overheid 2016* 0
2.2 Bescherming burgerbevolking Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.3 Militaire hulp buitenland Overheid 2016* 196
2.3 Militaire hulp buitenland Centrale overheid 2016* 196
2.3 Militaire hulp buitenland Lokale overheid 2016* 0
2.3 Militaire hulp buitenland Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.4 Onderzoek landsverdediging Overheid 2016* 18
2.4 Onderzoek landsverdediging Centrale overheid 2016* 18
2.4 Onderzoek landsverdediging Lokale overheid 2016* 0
2.4 Onderzoek landsverdediging Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
2.5 Landsverdediging (overig) Overheid 2016* 829
2.5 Landsverdediging (overig) Centrale overheid 2016* 829
2.5 Landsverdediging (overig) Lokale overheid 2016* 0
2.5 Landsverdediging (overig) Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
3. Openbare orde en veiligheid Overheid 2016* 12.131
3. Openbare orde en veiligheid Centrale overheid 2016* 9.710
3. Openbare orde en veiligheid Lokale overheid 2016* 2.421
3. Openbare orde en veiligheid Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
3.1 Politie Overheid 2016* 5.809
3.1 Politie Centrale overheid 2016* 5.809
3.1 Politie Lokale overheid 2016* 0
3.1 Politie Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
3.2 Brandweer Overheid 2016* 1.623
3.2 Brandweer Centrale overheid 2016* 13
3.2 Brandweer Lokale overheid 2016* 1.610
3.2 Brandweer Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
3.3 Rechtspraak Overheid 2016* 1.668
3.3 Rechtspraak Centrale overheid 2016* 1.668
3.3 Rechtspraak Lokale overheid 2016* 0
3.3 Rechtspraak Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
3.4 Gevangeniswezen Overheid 2016* 2.036
3.4 Gevangeniswezen Centrale overheid 2016* 1.782
3.4 Gevangeniswezen Lokale overheid 2016* 254
3.4 Gevangeniswezen Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
3.5 Onderzoek openbare orde Overheid 2016* 46
3.5 Onderzoek openbare orde Centrale overheid 2016* 46
3.5 Onderzoek openbare orde Lokale overheid 2016* 0
3.5 Onderzoek openbare orde Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
3.6 Openbare orde en veiligheid (overig) Overheid 2016* 949
3.6 Openbare orde en veiligheid (overig) Centrale overheid 2016* 392
3.6 Openbare orde en veiligheid (overig) Lokale overheid 2016* 557
3.6 Openbare orde en veiligheid (overig) Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
4. Economische aangelegenheden Overheid 2016* 15.118
4. Economische aangelegenheden Centrale overheid 2016* 7.829
4. Economische aangelegenheden Lokale overheid 2016* 7.289
4. Economische aangelegenheden Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
4.1 Algemene economische aangelegenheden Overheid 2016* 1.972
4.1 Algemene economische aangelegenheden Centrale overheid 2016* 786
4.1 Algemene economische aangelegenheden Lokale overheid 2016* 1.186
4.1 Algemene economische aangelegenheden Socialezekerheidsfondsen 2016* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de overheidsconsumptie per beleidsterrein van de sector overheid. Voor de indeling van de beleidsterreinen wordt de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt.
De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbaardere omschrijvingen gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de tabellen over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2015 en eerder hebben de status definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 20 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Overheidsconsumptie
Uitgaven door de overheid voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften van leden van de gemeenschap.

De consumptie van de overheid kan op verschillende manieren worden uitgesplitst, namelijk naar soort (consumptie van eigen productie en sociale uitkeringen in natura), naar bedrijfstak (algemeen bestuur, gesubsidieerd onderwijs en overig), naar subsector (centrale overheid, lokale overheid en socialezekerheidsfondsen) en naar overheidsfunctie.