Internationale handel; in - en uitvoer van reisverkeersdiensten, 2002

Internationale handel; in - en uitvoer van reisverkeersdiensten, 2002

Landen Perioden Invoer van reisverkeersdiensten Totaal invoer reisverkeersdiensten (mln euro) Invoer van reisverkeersdiensten Privé reizen (mln euro) Invoer van reisverkeersdiensten Zakenreizen (mln euro) Uitvoer van reisverkeersdiensten Totaal uitvoer reisverkeersdiensten (mln euro) Uitvoer van reisverkeersdiensten Privé reizen (mln euro) Uitvoer van reisverkeersdiensten Zakenreizen (mln euro)
Totaal landen 2002 13.888 10.738 3.150 8.150 5.317 2.832
EU 2002 . . . . . .
EU euro-zone 2002 9.474 7.552 1.921 5.107 3.574 1.534
Niet-EU 2002 . . . . . .
België 2002 1.629 1.165 464 574 412 162
Brazilë 2002 . . . . . .
Canada 2002 . . . . . .
China 2002 . . . . . .
Denemarken 2002 102 75 26 68 46 22
Duitsland 2002 2.711 1.837 874 3.497 2.343 1.155
Finland 2002 37 25 12 34 25 9
Frankrijk 2002 1.831 1.589 242 300 240 60
Griekenland 2002 368 363 5 22 22 0
Hongkong 2002 . . . . . .
Ierland 2002 96 58 38 124 66 58
India 2002 . . . . . .
Italië 2002 636 495 140 229 162 67
Japan 2002 70 31 39 212 130 83
Luxemburg 2002 103 101 3 39 36 3
Oostenrijk 2002 644 611 33 66 64 2
Portugal 2002 220 185 36 37 31 5
Rusland 2002 . . . . . .
Spanje 2002 1.201 1.125 76 185 172 13
Verenigd Koninkrijk 2002 735 358 377 1.317 589 728
Verenigde Staten 2002 579 339 240 664 358 306
Zweden 2002 119 79 41 86 59 27
Zwitserland 2002 296 205 92 75 50 24
Overige landen 2002 2.512 2.098 414 620 512 108
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds het eerste kwartaal van 2002 publiceert het CBS cijfers over de in-
en uitvoer van reisverkeersdiensten. Voorheen werden deze cijfers
samengesteld door De Nederlandsche Bank. In deze tabel vindt u kwartaal-
cijfers over de Nederlandse in- en uitvoer van reisverkeersdiensten
verbijzonderd naar (diensten in het kader van) privé- en zakenreizen en
naar de belangrijkste landen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De cijfers over internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en
jaarbasis beschikbaar. Voorlopige cijfers zijn een kwartaal na afloop van
de verslagperiode beschikbaar. Tevens worden met de publicatie van een
kwartaal de cijfers van het voorgaande kwartaal bijgesteld aan de hand van
nieuw bronmateriaal. Definitieve kwartaalcijfers komen in oktober van het
daaropvolgende jaar beschikbaar. Dan zijn ook de jaarcijfers beschikbaar
op StatLine.

Wijzigingen per 11 mei 2010:
De tabel is stopgezet.
Voor nadere informatie hierover zie punt 3 laatste alinea.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na de
verslagkwartaal.

Toelichting onderwerpen

Invoer van reisverkeersdiensten
Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik door Nederlandse
reizigers in het buitenland.
Totaal invoer reisverkeersdiensten
Privé reizen
Privé reizen (diensten in het kader van)
(Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik tijdens) reizen om
privé redenen, zoals:
- Dagtochten
- Vakanties
- Reizen in het kader van gezondheidszorg
- Reizen in het kader van een opleiding.
Zakenreizen
Zakenreizen (diensten in het kader van)
(Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik tijdens) reizen om
zakelijke redenen, zoals:
- Reizen in het kader van verkoopcampagnes, marktverkenning, commerciële
onderhandelingen, afvaardigingen, bijeenkomsten, productie- en
installatiewerkzaamheden
- Reizen ten behoeve van bemanning van transportmiddelen
- Officiële reizen door overheidsmedewerkers en medewerkers van
internationale organisaties
- Reizen van seizoen- en grensarbeiders.
Uitvoer van reisverkeersdiensten
Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik door
buitenlandse reizigers in Nederland.
Totaal uitvoer reisverkeersdiensten
Privé reizen
Privé reizen (diensten in het kader van)
(Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik tijdens) reizen om
privé redenen, zoals:
- Dagtochten
- Vakanties
- Reizen in het kader van gezondheidszorg
- Reizen in het kader van een opleiding.
Zakenreizen
Zakenreizen (diensten in het kader van)
(Diensten en goederen verkregen voor eigen gebruik tijdens) reizen om
zakelijke redenen, zoals:
- Reizen in het kader van verkoopcampagnes, marktverkenning, commerciële
onderhandelingen, afvaardigingen, bijeenkomsten, productie- en
installatiewerkzaamheden
- Reizen ten behoeve van bemanning van transportmiddelen
- Officiële reizen door overheidsmedewerkers en medewerkers van
internationale organisaties
- Reizen van seizoen- en grensarbeiders.