Overheid; uitgaven naar functies 1995 - 2012

Overheid; uitgaven naar functies 1995 - 2012

Sectoren COFOG overheidsfuncties Perioden Totaal uitgaven (mln euro)
Overheid Totaal 2012* 302.089
Overheid 1. Algemeen overheidsbestuur 2012* 32.594
Overheid 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen 2012* 12.746
Overheid 1.1.1 Uitv. en wetg. organen in enge zin 2012* .
Overheid 1.1.2 Financiële en fiscale zaken 2012* .
Overheid 1.1.3 Buitenlandse zaken 2012* .
Overheid 1.1.3.1 Posten buitenland 2012* .
Overheid 1.1.3.2 Posten organisaties 2012* .
Overheid 1.1.3.3 Buitenlandse zaken (overig) 2012* .
Overheid 1.1.4 Uitv. en wetg. organen (overig) 2012* .
Overheid 1.2 Hulp buitenland 2012* 3.881
Overheid 1.2.1 Hulp aan ontwikkelingslanden 2012* .
Overheid 1.2.2 Hulp via organisaties 2012* .
Overheid 1.2.3 Hulp aan het buitenland (overig) 2012* .
Overheid 1.3 Algemene dienstverlening 2012* 1.405
Overheid 1.4 Fundamenteel onderzoek 2012* 1.977
Overheid 1.5 Onderzoek algemeen overheidsbestuur 2012* 48
Overheid 1.6 Algemeen overheidsbestuur (overig) 2012* 151
Overheid 1.7 Verrichtingen overheidsschuld 2012* 12.386
Overheid 1.8 Algemene overdrachten overheden 2012* -
Overheid 2. Landsverdediging 2012* 7.531
Overheid 2.1 Defensie 2012* 4.965
Overheid 2.1.1 Landmacht 2012* 1.637
Overheid 2.1.2 Luchtmacht 2012* 965
Overheid 2.1.3 Zeemacht 2012* 981
Overheid 2.1.4 Premies voor militaire pensioenen 2012* 1.254
Overheid 2.1.5 Defensie (overig) 2012* 128
Overheid 2.2 Bescherming burgerbevolking 2012* -
Overheid 2.3 Militaire hulp buitenland 2012* 215
Overheid 2.4 Onderzoek landsverdediging 2012* 132
Overheid 2.5 Landsverdediging (overig) 2012* 2.219
Overheid 3. Openbare orde en veiligheid 2012* 12.337
Overheid 3.1 Politie 2012* 5.186
Overheid 3.2 Brandweer 2012* 1.610
Overheid 3.3 Rechtspraak 2012* 1.988
Overheid 3.4 Gevangeniswezen 2012* 2.460
Overheid 3.5 Onderzoek openbare orde 2012* 56
Overheid 3.6 Openbare orde en veiligheid (overig) 2012* 1.037
Overheid 4. Economische aangelegenheden 2012* 31.867
Overheid 4.1 Algemene economische aangelegenheden 2012* 7.179
Overheid 4.2 Landbouw, bosbouw, visserij en jacht 2012* 1.157
Overheid 4.3 Brandstoffen en energie 2012* 863
Overheid 4.4 Mijnbouw, industrie, bouwnijverheid 2012* 615
Overheid 4.5 Vervoer 2012* 16.277
Overheid 4.6 Communicatie 2012* 62
Overheid 4.7 Andere bedrijfstakken 2012* 2.230
Overheid 4.8 Onderzoek economische aangelegenh. 2012* 3.170
Overheid 4.9 Economische aangelegenheden (overig) 2012* 314
Overheid 5. Milieubescherming 2012* 10.045
Overheid 5.1 Afvalbeheer 2012* 3.296
Overheid 5.2 Afvalwaterbeheer 2012* 3.565
Overheid 5.3 Bestrijding milieuverontreiniging 2012* 1.986
Overheid 5.4 Biodiversiteit en landschap 2012* 882
Overheid 5.5 Onderzoek milieubescherming 2012* 125
Overheid 5.6 Milieubescherming (overig) 2012* 191
Overheid 6 Huisvesting en gemeenschapsvoorziening 2012* 3.561
Overheid 6.1 Huisvesting 2012* 1.885
Overheid 6.2 Stads- en plattelandsontwikkeling 2012* 1.219
Overheid 6.3 Watervoorziening 2012* 1
Overheid 6.4 Straatverlichting 2012* 108
Overheid 6.5 Onderzoek gemeenschapsvoorzieningen 2012* 173
Overheid 6.6 Gemeenschapsvoorzieningen (overig) 2012* 175
Overheid 7. Volksgezondheid 2012* 53.411
Overheid 7.1 Medische producten 2012* 7.209
Overheid 7.2 Extramurale medische zorg 2012* 14.765
Overheid 7.3 Intramurale medische zorg 2012* 27.164
Overheid 7.4 Openbare gezondheidszorg 2012* 1.035
Overheid 7.5 Onderzoek gezondheidszorg 2012* 1.177
Overheid 7.6 Volksgezondheid (overig) 2012* 2.061
Overheid 8. Recreatie, cultuur en religie 2012* 10.372
Overheid 8.1 Recreatie en sport 2012* 3.648
Overheid 8.2 Cultuur 2012* 3.211
Overheid 8.3 Omroepen en uitgeverijen 2012* 1.108
Overheid 8.4 Maatschappelijke organisaties 2012* 482
Overheid 8.5 Onderzoek recreatie, cultuur,religie 2012* 147
Overheid 8.6 Recreatie, cultuur, religie (overig) 2012* 1.776
Overheid 9. Onderwijs 2012* 34.841
Overheid 9.1 Basisonderwijs 2012* 11.697
Overheid 9.2 Voortgezet en middelbaar beroepsond. 2012* 13.570
Overheid 9.3 Postmiddelbaar onderwijs 2012* -
Overheid 9.4 Hoger onderwijs 2012* 7.699
Overheid 9.5 Onderwijs niet naar niveau ingedeeld 2012* 373
Overheid 9.6 Ondersteunende diensten onderwijs 2012* 984
Overheid 9.7 Onderzoek onderwijs 2012* 111
Overheid 9.8 Onderwijs (overig) 2012* 407
Overheid 10. Sociale bescherming 2012* 105.530
Overheid 10.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 2012* 27.430
Overheid 10.2 Ouderdom 2012* 43.292
Overheid 10.3 Nabestaanden 2012* 1.089
Overheid 10.4 Gezin en kinderen 2012* 7.040
Overheid 10.5 Werkloosheid 2012* 11.888
Overheid 10.6 Huisvestingskosten 2012* 2.354
Overheid 10.7 Sociale uitsluiting (overige) 2012* 12.029
Overheid 10.8 Onderzoek sociale bescherming 2012* 216
Overheid 10.9 Sociale bescherming (overig) 2012* 192
Centrale overheid Totaal 2012* 173.373
Centrale overheid 1. Algemeen overheidsbestuur 2012* 47.160
Centrale overheid 1.1 Uitvoerende en wetgevende organen 2012* 8.365
Centrale overheid 1.1.1 Uitv. en wetg. organen in enge zin 2012* .
Centrale overheid 1.1.2 Financiële en fiscale zaken 2012* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de uitgaven per beleidsterrein van de sector overheid. Voor de indeling van de beleidsterreinen wordt de Classification of the Functions of Government (COFOG 99) gebruikt. Deze classificatie wordt ook gebruikt in de Nationale rekeningen.
De overige gebruikte begrippen sluiten eveneens aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995). Om de toegankelijkheid van de tabel te verhogen, worden in sommige gevallen gangbare omschrijvingen van inkomsten- en uitgavencategorieën gebruikt in plaats van de termen uit de Nationale rekeningen. De betreffende Nationale rekeningen-term wordt dan in de toelichting vermeld. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn vanaf 1995 definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal uitgaven
Uitgaven door de sector overheid.