Zoekresultaten

107 resultaten voor volksvertegenwoordiging
107 resultaten voor volksvertegenwoordiging

Pagina 4 van 5

Overdrachten van het Rijk naar bestemming 2003-2010

Overdrachten, bedrijven, overheid en huishoudens Bestuur, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Nederland in Beeld Vervolg

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Meer vertrouwen in EU dan in Tweede Kamer

Nederlanders hebben iets meer vertrouwen in de Europese Unie dan in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in beide is laag, nog geen vier op de tien Nederlanders heeft vertrouwen in deze instituties.

Artikelen

Nederland langs de Europese meetlat 2019

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Publicaties

Internationale handel; Invoer en uitvoer van diensten naar land, 2003-2013

Invoer en uitvoer van diensten uitgesplitst naar diverse dienstensoorten naar landen

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoer van reisverkeersdiensten

Inkomend en uitgaand reisverkeer, naar de belangrijkste partnerlanden, naar privé en zakelijk reisverkeer.

Cijfers

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux-functies

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux - functies.

Cijfers

Rijk; Uitgaven en inkomsten per beleidsterrein 2003-2010

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar functies. Uitgaven en inkomsten naar functies.

Cijfers

Vertrouwen en stemgedrag

Sociaal en institutioneel vertrouwen en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 en 2017.

Publicaties

ICT, kennis en economie 2019

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Publicaties

Rijk; overheid, lopende en kapitaalrekening naar hoofdfuncties 2003-2009

Rijk; overheid, lopende - en kapitaalrekening naar hoofdfuncties.

Cijfers

Rijk; overheid, lopende-en kapitaalrekening naar Benelux-hoofdfuncties

Rijk; overheid, lopende - en kapitaalrekening naar Benelux-hoofdfuncties.

Cijfers

Overheid; uitgaven naar functies 1995 - 2012

Uitgaven van de overheid per transactie, ingedeeld naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Cijfers
Artikelen

Rijk; vorderingen en schulden naar functie 2003-2009

Rijk; langlopende vorderingen en schulden naar hoofdfuncties. langlopende vorderingen en schulden naar hoofdfuncties

Cijfers

SDG 5 Gendergelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 5 Gendergelijkheid. SDG 5 draait om gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen in de samenleving. In 2030 moeten...

Overig

Rijk; langlopende vorderingen en schulden naar Benelux-functies

Rijk; langlopende vorderingen en schulden naar Benelux - functies

Cijfers

Revisie van de macro-economische cijfers van het CBS

Naar aanleiding van Kamervragen en recente publiciteit treft u hierbij een toelichting aan op de revisie van de macro-economische cijfers.

Artikelen

SDG 5 Gendergelijkheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 5 Gendergelijkheid. SDG 5 draait om gelijke behandeling en een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen in de samenleving. In 2030 moeten...

Overig

Beroepsbev.; int. definitie 2000-2006

Beroepsbevolking internationale definitie en beroepsniveau. Naar geslacht en persoonskenmerken.

Cijfers

Overheidsconsumptie; functies, sectoren 1995-2016

Overheidsconsumptie per subsector naar beleidsterreinen (COFOG). Algemeen bestuur, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, soc. bescherming.

Cijfers

Leerlingen en geslaagden naar schoolgemeente, 2000-2005

Leerlingen en geslaagden. Onderwijssoort, schoolgemeente en geslacht.

Cijfers

Overheid; overheidsconsumptie naar functie 1995 - 2012

Overheidsconsumptie per subsector naar COFOG-functies (beleidsterreinen).

Cijfers

Beroepsbevolking; internationale definitie 1996-2013

Beroepsbevolking internationale definitie en beroepsniveau naar geslacht en persoonskenmerken

Cijfers

Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw; 1995-2004

Gebruik, spreiding gebruik chemische bestrijdingsmiddelen Toepassingsgroep, gewassen, sectoren

Cijfers