Zoekresultaten

101 resultaten voor stakingen
101 resultaten voor stakingen

Pagina 1 van 5

Meer stakingen in 2021

Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren.

Artikelen

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Geschillen, verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers Oorzaak geschil en Uitroepen van de staking

Cijfers

Weinig stakingen in 2020

Coronajaar 2020 kende weinig stakingen, maar naar verhouding veel verloren arbeidsdagen. Er waren 9 werkstakingen, waarvan 6 in het eerste kwartaal. Daar waren 211 duizend arbeidsdagen mee gemoeid....

Artikelen

In 2017 meeste stakingen sinds 1989

Werknemers staakten 32 keer in 2017, de meeste stakingen en werkonderbrekingen in 29 jaar. Er waren niet eerder zoveel werknemers betrokken bij een staking.

Artikelen

In 2015 hoogste aantal stakingen in negen jaar

In 2015 27 werkstakingen, 48 duizend verloren arbeidsdagen

Artikelen

Nederlanders pessimistischer over toekomst samenleving

Nederlanders waren in 2021 pessimistischer over de toekomst van de samenleving dan in 2018. In 2021 vond 57 procent van de 15-plussers dat het in Nederland de verkeerde kant op gaat, in 2018 was dit...

Artikelen

In 2018 minder stakingen dan jaar eerder

In 2018 staakten werknemers 28 keer, in 2017 was dat 32 keer. Er gingen zo’n 67 duizend arbeidsdagen minder verloren dan een jaar eerder. In alle gevallen riepen vakbonden de stakingen uit. De...

Artikelen

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Geschillen, verloren arbeidsdagen, betrokken werknemers Economische activiteit

Cijfers

Historie werkstakingen

Geschillen, verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers Verslagjaar

Cijfers

Aantal stakingsdagen daalt met ruim 60 procent in 2016

In 2016 hebben 11 duizend werknemers in Nederland 25 stakingsacties gehouden. Dat zijn twee acties minder dan in 2015.

Artikelen

Opnieuw minder vakbondsleden in 2021

2021 telde 98 duizend vakbondsleden minder dan 2019, een daling van 6 procent. Het aantal vakbondsleden loopt terug sinds 2011. Het aandeel vakbondsleden dat de AOW-leeftijd heeft bereikt of ouder is...

Artikelen

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Betaalde arbeidsduur (ako)

In het Arbeidskostenonderzoek (ako) van het CBS wordt hieronder verstaan: de som van overeengekomen arbeidsuren (ako), verminderd met adv-uren, niet-doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of...

Overig

In 2020 grootste cao-loonstijging in twaalf jaar

De cao-lonen zijn in 2020 gestegen met 3,0 procent. In het vierde kwartaal van 2020 bedroeg de cao-loonstijging 2,9 procent.

Artikelen

Door stakingen verloren arbeidsdagen

Stakingen, betrokken werknemers, verloren arbeidsdagen, wijze van uitroepen en beëindigen, duur, geschilpunt, economische activiteiten.

Cijfers

Agenda

Week 17 (23 t/m 27 april 2007)

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bouwnijverheid; productieve uren in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Productieve uren in de bouwnijverheid. Nieuwbouw Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U).

Cijfers
Artikelen

Recordaantal verloren arbeidsdagen in 2019 door stakingen onderwijs en zorg

In 2019 waren er 26 werkstakingen. Dat was minder dan in 2017 en in 2018, maar er gingen wel meer arbeidsdagen verloren. Een recordaantal werknemers (319 duizend) was betrokken bij de stakingen,...

Artikelen

In 2010 meeste stakingen in post- en vervoersector

In 2010 gingen in Nederland 59 duizend arbeidsdagen verloren door stakingen. Bij bijna 4 op de 10 stakingsdagen betrof het een cao-conflict.

Artikelen